sakineh_demonstrasjon

Demonstrasjon i Spania mot steining av Sakineh. Denne steiningsdommen skal være den siste i Iran grunnet et voldsomt internasjonalt engasjement.