Mostafaei_animasjon_Guardian

Gutte som ble henrettet i Teheran da Mostafaei var 14 år, og som førte til hans advokatvirke for å redde barn fra galgen.