Anbefalt litteratur

Asle Toje om å redde liberalismen fra liberalerne

Asle Toje leverer et kontroversielt forslag: Hva med å komme velgerne i møte?

«Etter tiår der globaliseringen feide all motstand av banen opplever det liberale prosjektet dalende oppslutning om kosmopolitiske verdier, frihandel, institusjoner og grenseløs migrasjon. Paradoksalt nok er problemet velgerne. En orden som har skapt mer fred, frihet og handel enn noen før den utfordres av fremmedgjorte borgere som stemmer på politiske opprørere.

Hvorfor? Psykologen Jonathan Haidt ser i boken The Righteous Mind en autoritær reaksjon på masseinnvandring. Historiker Christopher Laschs Narsissismens kultur forutså et kollektivistisk svar på tøylesløs individualisme. Statsviteren Cas Mudde skriver i tidsskriftet International Affairs: «I hovedsak er den populistiske bølgen en illiberal demokratisk respons på tiår med udemokratisk liberal politikk.» I boken The Globalisation Paradox beskriver økonomen Dani Rodrik et proteksjonistisk tilbakeslag mot økonomisk globalisering.

De har trolig alle rett. Muddes poeng setter et kaldt lys på prisen av rettsliggjøring og overnasjonalitet. Demokratiet synes å ha blitt for viktig til å overlates til velgerne», skriver Asle Toje i et glimrende innlegg på egen blogg.

Les hele her.