Menneskerettigheter

Tilsvar fra UD: Vi må engasjere oss mer i Midtøsten, ikke mindre

Politisk rådgiver i Utenriksdepartementet Bård Ludvig Thorheim svarer på Tore A. Larsens kritikk.

Tore A. Larsen fra Human Rights Service kommer 7. januar med kritikk av utenriksminister Brendes besøk i Saudi Arabia Jeg er enig i at menneskerettighetssituasjonen i landet er kritikkverdig på flere punkter. Det har norske myndigheter gitt uttrykk for i ulike FN-fora og i våre samtaler med saudiske myndigheter de siste årene. Menneskerettigheter ble derfor også tatt opp under Brendes besøk til Riyadh  forrige uke.

Det er likevel vanskelig å forstå hvorfor Larsen mener konklusjonen Norge vil være best tjent med å ikke ha kontakt med Saudi-Arabia og andre land vi ikke er enige med i ett og alt. Dersom vi skal finne løsningen på konfliktene i Jemen, Syria og Israel/Palestina, sitter Saudi-Arabia, sammen med andre land i regionen, med nøkkelen.

Det siste året har vi med tydelighet sett hvordan mangel på stabilitet i Midtøsten angår og påvirker Europa og Norge. Det internasjonale samfunnet både i og utenfor regionen har et felles ansvar for å bidra til stabilitet og godt styresett. Vår holdning er derfor at vi bør engasjere oss mer med landene i Midtøsten, ikke mindre, i tiden fremover. Et slikt engasjement innebærer naturlig nok en tett dialog med sentrale aktører, blant annet med saudi-arabiske myndigheter.