Forskjellsbehandling og diskriminering

Kjøper «jomfruhinne» med okseblod

Det koster 30 dollar, og vips så er du jomfru. Produktet sendes diskret innpakket i posten og kan redde menneskeliv. Krav til at muslimske jenter kan bevise at de er jomfruer på bryllupsnatten ligger til grunn for at salget av falske jomfruhinner har eksplodert i Danmark. At kvinners frihet er på retur i vår kulturkrets, er vel ganske udiskutabelt.

I 2016 kjøpte 500 personer i Danmark såkalt falsk jomfruhinne. Til sammen har to firma solgt 2 670 slike hinner de siste fem årene til danskene. Produktet er en geleklump fylt med okseblod eller farvestoff, som skal føres inn i skjeden 15 – 20 minutter før samleie. Resultatet er at man garanteres «blødning» ved samleie.

Vurderer selvmord

Kravet om å blø etter samleie bryllupsnatten står sterkt i en del islamske kulturkretser. Jeg kom første gang i kontakt med problemstillingen gjennom en kurdisk jente i 1997. Hun var desperat, mildt sagt, fordi hun skulle giftes bort i foreldrenes hjemland. Hun var ikke jomfru, og jaktet derfor på en «ny jomfruhinne». Hun var sikker på at hun ville bli æresdrept hvis hun ikke kunne fremvise blod etter samleie med den kommende ektemannen. Hennes dramatiske historie ble til kapittel 1 i boken Hellig tvang. Unge norske muslimer og kjærlighet og ekteskap.

Susanne Fabricius i foreningen Etnisk Ung forteller at muslimske jenter «kan være så desperate at de vurderer selvmord».

”Der er sta­dig en meget stærk for­vent­ning til de mus­lim­ske piger om, at de skal være jom­fruer ved ægte­skabsind­gå­else, og det kan gøre pigerne meget bekym­rede, meget pres­sede, og de kan være så des­pe­rate, at de kan over­veje selv­mord,” siger Sus­anne Fabri­cius, pro­jek­t­chef i orga­ni­sa­tio­nen EtniskUng, der vej­le­der unge om æres­re­la­te­rede kon­flik­ter.

Nettsted som tilbyr «ny jomfruhinne». Kan utgjøre forskjellen på liv og død.

Økt etterspørsel

På Etnisk Ungs nettside ber unge jenter/kvinner om råd knyttet til jomfruhinne.

”Jeg har haft en kære­ste i et års tid. Han har fra star­ten sagt, at han ville have en kære­ste, der var jom­fru. Jeg er jom­fru, men jeg har brugt tam­pon, da jeg var yngre. Vi har ikke snak­ket om sex den før­ste tid, vi var sam­men. Men nu er han begyndt at nævne det for mig. Jeg er vir­ke­lig bange for at miste ham på grund af en jom­fuhinde.”

Etterspørselen etter «ny jomfruhinne» har ikke bare steget i Danmark, men i hele verden, i henhold til distributøren.

”Vi tror, at mange kvin­der er inter­es­se­rede i vores pro­dukt, fordi det er bil­li­gere og nem­mere end for eksem­pel en ope­ra­tion, hvor man gen­ska­ber mødom­men. Vores pro­dukt er der­i­mod risi­kof­rit,” for­tæl­ler Dani­ela Lin­de­mann til Radio24syv.

Hos Sty­rel­sen for Inter­na­tio­nal Rek­rut­te­ring og Inte­gra­tions Dia­log­korps kjenner de også til problematikken.

”Nogle piger har den opfat­telse, at de kun er gode piger, hvis de for­bli­ver jom­fru ind­til ægte­skab. De er meget bange for at vanære deres fami­lie og miste deres kære­ster hvis de ikke blø­der på bryl­lups­nat­ten,” for­tæl­ler Sigrid Bacher Fre­de­rik­sen.

Vi går baklengs inn i fremtiden.