Vold og overgrep

Grov voldtekt av gutt – ingen av de 5 afghanerne utvises

Drapstrusler med kniv, slag mot hodet, bitt i ryggen, og anal voldtekt i en time av en mindreårig gutt, som dertil ble filmet av gjerningsmennene selv, førte ikke til utvisning fra Sverige. Med tanke på hvor vanlig det er i Afghanistan å misbruke gutter seksuelt, er dette et uheldig signal å sende ut. Sverige har tatt imot svært mange unge afghanske menn de siste årene. Selvsagt dukker dette spørsmålet opp: Hvor mange andre gutter er og kommer til å bli voldtatt av unge afghanske asylsøkende menn - også i Norge?

Det voldelige overgrepet skjedde sent i oktober i fjor i Uppsala, og dommen falt like før nyttår. I tillegg til ovennevnte overgrep, truet gjerningsmennene offeret med å offentliggjøre filmen hvis han fortalte om overgrepene. Aktor ville ha de fem overgriperne, fire 17 åringer og en 16-åring, utvist til hjemlandet Afghanistan, men fikk ikke medhold ettersom Migrationsverket mener sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er forverret, i tillegg vektla retten overgripernes angivelige unge alder. Retur til hjemlandet ville «ramme» dem «svært hardt».

Merk så dette: En av overgriperne er over 18 år, i henhold til personnummeret, men ettersom han sier han er 17 år, så tar retten det til følge! Som 18-åring skulle han hatt seks års fengsel, pluss utvisning, mens dommen ble på ett år og tre måneder i lukket ungdomsanstalt.

«Guttelek»

Også offeret er afghaner. Nettopp dette gjør hendelsen særlig interessant. Voldtekt av guttebarn er nemlig svært utbredt i det kjønnsfascistiske, ekstrempatriarkalske Afghanistan. Bare i 2015 og 2016 har det blitt ført ni saker mot afghanere som har begått seksuelle overgrep mot gutter.

Helena Edlund, som har tjenestegjort som soldat i Afghanistan, forteller at nord i Afghanistan utsettes 87 prosent av gutter for seksuelle overgrep av menn, mens blant pashtunerne skal anslagsvis halvparten av mennene misbruke gutter seksuelt, såkalt «chai boys». Kravet til jenters jomfruelighet, og den ekstreme kjønnssegregasjonen i landet, ligger til grunn for at voksne menn benytter guttebarn til «sexlek». Dette er så utbredt at det betraktes generelt som en del av afghansk kultur.

Voldtekt av guttebarn er vanlig i Afghanistan. Nå skjer det samme her.

Den gamle tradisjonen «bacha bazi», som handler om at prepubertale gutter kles ut som jenter og opptrer som dansere, er offisielt forbudt, men praktiseres fremdeles og er sosialt akseptert. Det er ikke uvanlig at guttene også misbrukes seksuelt. Hvordan dette foregår, kan man se i denne dokumentaren, The Dancing Boys of Afghanistan.  Typisk er det de mer velstående mennene som kjøper fattiges sønner.

Ikke straffbart

Slik seksuell bruk av gutter regnes ikke som straffbart i Afghanistan. Dette fordi at relasjonen mellom mann og gutt ikke anses som et kjærlighetsforhold. Det defineres altså ikke som homoseksualitet. Moralsk anses det dessuten som bedre å ha sex med en gutt enn å ta jomfrudommen fra ei jente.

«Overgrepene begynner ofte i alderen tilsvarende svensk barnehage. Nå gutten kommer i puberteten mister han sin seksuelle attraksjon og erstattes av en yngre. Det er en destruktiv sirkel der de som selv utsettes for overgrep ofte selv blir overgripere», sier Edlund, hvilket er et kjent, men fremdeles sensitivt tema blant incestutsatte.

Tusentalls potensielle overgripere

Så hva er situasjonen i Sverige? I 2015 og 2016 ble det registrert 24 145 asylsøkere fra Afghanistan som oppga at de var enslige mindreårige. Den store majoriteten var gutter/unge menn.

Även om vi inte har några exakta siffror, så kan vi anta att det idag finns tusentals eller tiotusentals unga män i Sverige med egen erfarenhet av att vara offer för denna typ av övergrepp. Alla blir självklart inte förövare, inte ens majoriteten. Riksorganisationen mot sexuella övergrepp (en ideell partipolitiskt och religiöst oberoende organisation för utsatta, deras närstående samt för dem som i arbetet kommer i kontakt med sexuella övergrepp) uppger dock att 25 procent av de pojkar som utsatts själva blir förövare – och det i en kultur som både juridiskt och socialt fördömer våldtäkter i allmänhet och våldtäkter mot barn i synnerhet.

Vi har nok ikke sett den siste rettssaken der unge afghanere i Sverige dømmes for voldtekt av gutter. Tankene går selvsagt også til hva som foregår i Norge. Å utvise dem som forgriper seg på barn – gutter eller jenter – ville vært et særdeles viktig forebyggende tiltak.

Og så må vi bli bedre på integrering, som Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide og Jonas Gahr Støre har lovet oss. 

Les mer om temaet:

Pashtun Homosexuality; U.S. Army/Human Terrain Team (HTT) AF-6

Pashtun Sexuality; U.S. Army/Human Terrain Team (HTT) AF-6 och dr. AnnaMaria Cardinalli