marokko_burka

Forbudt å selge, men ikke forbudt å bruke? Det er dagens spørsmål.