Islam

Begynner Europa å manne seg opp?

Den europeiske Menneskerettighetsdomstolen har fastlått at muslimske foreldre plikter å sende barna sine til svømmeundervisning selv om gutter og jenter bader sammen.

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har fastslått at muslimske foreldre plikter å sende barna sine til svømmeundervisning på skolen, melder NRK. Avgjørelsen falt i en sak i Sveits, hvor en muslimsk far påberopte seg brudd på religionsfriheten etter at en lokal domstol bestemte at han pliktet å sende døtrene på syv og ni år til svømmeundervisning sammen med gutter.

Den sveitsiske domstolen mente det var i barnas interesse å følge normal undervisning og ila det sveitisk-tyrkiske foreldreparet bot for å ha holdt døtrene hjemme. Nå stadfester den europeiske Menneskerettighetsdomstolen dommen:

Dommerne i Strasbourg erkjenner at familiens religionsfrihet blir berørt av beslutningen, men sier at den ikke er et brudd på familiens religionsfrihet.

rights_banner_praktutgave-ny_778x150

Ifølge dommen er det viktigere at barnas interesser ivaretas enn foreldrenes ønske om fritak. I dommen heter det blant annet at det er viktig å hindre sosial utestegning og at skolen har en viktig rolle når det gjelder integrering.