Aktuelt

Begynner Europa å manne seg opp?

Den europeiske Menneskerettighetsdomstolen har fastlått at muslimske foreldre plikter å sende barna sine til svømmeundervisning selv om gutter og jenter bader sammen.

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har fastslått at muslimske foreldre plikter å sende barna sine til svømmeundervisning på skolen, melder NRK. Avgjørelsen falt i en sak i Sveits, hvor en muslimsk far påberopte seg brudd på religionsfriheten etter at en lokal domstol bestemte at han pliktet å sende døtrene på syv og ni år til svømmeundervisning sammen med gutter.

Den sveitsiske domstolen mente det var i barnas interesse å følge normal undervisning og ila det sveitisk-tyrkiske foreldreparet bot for å ha holdt døtrene hjemme. Nå stadfester den europeiske Menneskerettighetsdomstolen dommen:

Dommerne i Strasbourg erkjenner at familiens religionsfrihet blir berørt av beslutningen, men sier at den ikke er et brudd på familiens religionsfrihet.

Ifølge dommen er det viktigere at barnas interesser ivaretas enn foreldrenes ønske om fritak. I dommen heter det blant annet at det er viktig å hindre sosial utestegning og at skolen har en viktig rolle når det gjelder integrering.