tyskland_politi_terror

Angela Merkel vil trenge langt flere karer av dette kaliberet i årene som kommer.