tyskland_politi_terror

Slaget om Europa står innen disse to kommende Stortingsperiodene.