tyskland_politi_terror

Skal du sikre ungene dine jobb, få dem inn i sikkerhetstjenesten, politiet eller militæret. Kapasiteten kan antakelig aldri bli god nok de kommende tiårene.