Aktuelt

Rekordstort underskudd og oljefondet er allerede brukt opp

Norge går med dundrende underskudd og oljefondet er allerede lovet bort. Underdekningen av statens alderspensjonsforpliktelser er nå på svimlende 1218 milliarder kroner.

Ifølge Finansavisen går Norge nå med rekordstort underskudd – og mer enn hele oljefondet er lovet bort, melder Nettavisen.

Den oppsiktsvekkende nyheten om at statens effektive gjeld er nesten like stor som et helt statsbudsjett druknet uheldigvis i debatten om NOAS reklamestunt og Sylvi Listhaugs bruk av ordet «hylekor».

Vi snakker imidlertid om summer som er så store at de nesten er ufattelige:

Statens pensjonsfond (oljefondet og folketrygdfondet): 7527 milliarder
Statlige alderspensjonsforpliktelser: 8745 milliarder
Underdekning: 1218 milliarder

– Eller sagt på en annen måte: Om hele oljefondet og folketrygdfondet ble øremerket til fremtidige alderspensjonister, har staten fortsatt over én billion kroner for lite penger, forsetter Nettavisens journalist Magnus Blaker.

Disse pengene må staten skaffe til veie gjennom skatteinntekter. Pensjonsutgitene vil likevel forsette å stige. Det gjør også den private gjeldsbyrden:

Ikke nok med at pensjonsforpliktelsene er enorme, men de øker kraftig: Spriket mellom sparepenger og fremtidige pensjonsutgifter har økt med nær 400 milliarder kroner på ett år.

Til sammenligning brukte Norge 47 milliarder kroner på forsvaret i fjor.

Blaker anskueliggjør hvor mye penger som i realiteten må til bare for å dekke inn spriket fra ifjor:

Om vi skulle bedrevet en innsamlingsaksjon for å dekke økningen på dette ene året, måtte hver eneste innbygger i Norge, ung som gammel, bidratt med 74.000 kroner.

Tidligere beregninger fra Statistisk sentralbyrå har tydet på at de offentlige utgiftene ville overstige inntektene fra 2020 dersom ikke «drastiske budsjettpolitiske tiltak ble iverksatt». Vi skriver imidlertid 2016 og regjeringen legger ikke skjul på at utgiftene er høyere enn inntektene allerede nå:

– Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til vel 138 mrd. kroner til neste år. Med et anslått oljekorrigert underskudd på nesten 260 mrd. kroner gir det en netto overføring fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet på 121 mrd. kroner i 2017, skriver Finansdepartementet i Nasjonalbudsjettet.

Inntektene fra oljesektoren er nesten halvert, samtidig som bruken av oljepenger har økt. Neste års underskudd vil bli på 121 milliarder, altså mer enn staten bruker på landets sykehus.

Bransjenettstedet Enerwe har på sin side beregnet at staten risikerer en budsjettsmell på 20 milliarder kroner neste år om ikke oljeprisen stiger – slik regjeringen har budsjettert med at vil skje.