Terrorisme og ekstremisme

Påtalemakten bekrefter informasjon i Landeplagen

Tidligere talsmann for Profetens Ummah, Ubaydullah Hussain, er tiltalt for å ha rekruttert blant andre to norske konvertitter til Den islamske staten. Den ene ble drept i kamp for IS i mars i fjor. Han søster, «Anne», er samme person omtalt i Islam. Den 11. landeplage som Profetens Ummah giftet bort i Tawfiiq-moskeen i Oslo til den landsforviste jihadisten Omar Cheblal. Mannen som opptrådte som «Annes» verge under «vielsen», kaller seg Abu Arijon, og nå er også han utvist fra Norge fordi han anses som en «alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn».

Mange lesere av Islam. Den 11. landeplage (nå i ny utvidet utgave),  ble dypt rystet over historien i kapittel 10 til familien i Østfold som opplevde at sønnen, «Hans», ble drept i krig for Den islamske staten i mars 2015. Ikke minst gjorde dramaet rundt den eldre narkomane søsteren, «Anne», dypt inntrykk. At hun ble stanset fra å reise til Hellas med metadondoser for tre uker for å forenes med jihadisten Omar Cheblal etter et telefonekteskap, og derfra videre til Den islamske staten, har antakelig reddet livet hennes. «Anne» fortalte jo selv til meg at Cheblals ønske var at de to skulle etablere seg i terrorstaten IS. I månedsskiftet november – desember 2015, altså et halvt år etter at «Anne» skulle ha reist for å forenes med den landsforviste «ektemannen», ble Cheblal drept ved Mosul i Irak. Slik endte livet til IS-krigeren og den tidligere talsmannen for Profetens Ummah.

I november 2016 startet rettssaken mot han som antakelig rekrutterte «Hans» til samme krig, Ubaydullah Hussain, også han tidligere talsmann for Profetens Ummah. For første gang er en person i Norge tiltalt for terrorrekruttering, og av de syv rekrutterte på listen til påtalemakten, står «Hans» oppført. At Hussain har hatt gode kontakter hos IS, beviste han jo ved å vise «Anne» og lillesøsteren bilde av den drepte broren som han hadde i sin iPad. Tiltalen omfatter også en annen ung norsk konvertitt på kun 19 år som Hussain prøvde å få på flyet fra Göteborg til Tyrkia og videre inn i IS-kontrollerte områder.

Også en mann fra innledningen av Landeplagen, skarpskytteren Abdul Hakim Sanchez Hammer, tidligere bosatt i Lisleby i Fredrikstad, er navngitt i påtalemaktens tiltale over Hussains rekrutterte IS-krigere.

Konkret står dette i tiltalen: «Han (Hussain) tilrettela og organiserte reiser for personer som sluttet seg til eller forsøkte å reise til ISIL i Syria.» Hussain hjalp til med rådgivning, innkjøp av utstyr og videreformidlet kontaktinformasjon til personer i IS, ifølge påtalemakten.

Ubaydullah Hussain (til venstre) feirer "martyren" Omar som begikk to terrorattentat i København i februar 2015.

Ubaydullah Hussain (til venstre) feirer «martyren» Omar som begikk to terrorattentat i København i februar 2015. Til høyre står antakelig den nå utviste «Abu Arijon». 

Utvises av «samfunnshensyn»

Etter arrestasjonen av Hussain i desember 2015, overtok mannen som kaller seg Abu Arijon som talsmann for Profetens Ummah. Dette var samme Arijon som stilte som «verge» for «Anne» i Tawfiiq Islamsk Senter, da hun inngikk telefonekteskapet med Cheblal våren 2015. Høsten 2016 ble det klart at også Abu Arijon er i politiets og PSTs søkelys. Hans virkelige navn er Adnan Shaluni, han er svensk statsborger og født i Kosovo. I 2009 innvandret han til Norge. Norske myndigheter har nylig utvist Shaluni til Sverige. Shaluni ble vurdert som en «alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn». Det siktes her til Utlendingslovens paragraf 122: «Utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet.»

Jeg kan underskrive på at det var nær sagt en ut av kroppen-opplevelse å bevege seg opp mot slike miljø da jeg gjorde research rundt dødsfallet til «Hans» og skjebnen til søsteren «Anne». Opplevelsen der og da var at myndighetene er parkert uten kontroll. Det vi kan slå fast i dag, er at PST ser ut til å ha gjort et flott stykke arbeid opp mot medlemmene av Profetens Ummah.