Gjennomgang av Paul Colliers «Exodus» – kapittel 6

Document.nos Christian Skaug gjennomgår professor i økonomi ved Oxford University Paul Colliers glimrende bok «Exodus» om migrasjonens sosiale og økonomiske konsekvenser - kapittel 6.

Forskning som Collier har gjort sammen med Anke Hoeffler, viser at innteksforskjeller mellom land ikke er hele historien. Det handler også om hva hver enkelt migrant med sine kvalifikasjoner kan oppnå i de forskjellige landene. En konsekvens av det er at man går på land-shopping:

Those migrants who expect to earn below-average incomes should prefer countries with high redistributive taxation, whereas those who expect to earn above-average incomes should prefer countries that accept greater inequality.

Kombinasjonen av lønns- og velferdsnivå har således en virkning på migrantenes valg som er mye gunstigere for USA enn for Europa. De som har lave kvalifikasjoner, foretrekker vår verdensdel, skriver Document.nos Christian Skaug.