usman_rana_debatten

Alt Rana foretar seg er innenfor shariaens rammer. Derfor er alle klær silkefrie. Fikk du latterkrampe nå?