Innvandring

Gjennomgang av Paul Colliers «Exodus» – kapittel 1

Document.nos Christian Skaug gjennomgår professor i økonomi ved Oxford University Paul Colliers glimrende bok «Exodus» om migrasjonens sosiale og økonomiske konsekvenser.

– Det kanskje beste forsøket hittil på å gi en faglig og helhetlig fremstilling av problemkomplekset som også er allment tilgjengelig, ble gjort av Paul Collier, professor i økonomi ved Oxford University, i 2013 med boken «Exodus». Med helhetlig menes at han ikke utelukkende ser på økonomi, slik økonomer har for vane, men også på den sosiale sidene av saken, som etter hans oppfatning er av større betydning, skriver Document.nos Christian Skaug, som i en serie artikler skal gjennomgå professor i økonomi ved Oxford University Paul Colliers glimrende bok «Exodus» om migrasjonens sosiale og økonomiske konsekvenser.