Innvandring

Gjennomgang av Paul Colliers «Exodus» – kapittel 4

Document.nos Christian Skaug gjennomgår professor i økonomi ved Oxford University Paul Colliers glimrende bok «Exodus» om migrasjonens sosiale og økonomiske konsekvenser - kapittel 4.

– Klassisk økonomisk vitenskap gir få argumenter i favør av innvandring på stor skala som går hjem hos brede lag av vertssamfunnene, konstaterer økonomiprofessor Paul Collier innledningsvis i kapittel 4 av «Exodus».

Teorien tilsier at innvandringen resulterer i lavere lønninger og høyere avkastning på kapital. Dertil må de offentlige godene (skoler, sykehus, veier, trygdeytelser) fordeles på flere personer, og det resulterer i mindre til hver enkelt, skriver Christian Skaug i Document.no.