Innvandring

Gjennomgang av Paul Colliers «Exodus» – kapittel 3

Document.nos Christian Skaug gjennomgår professor i økonomi ved Oxford University Paul Colliers glimrende bok «Exodus» om migrasjonens sosiale og økonomiske konsekvenser - kapittel 3.

– Problemet med fraværet av assimilasjon blir dermed at de fattige landenes dysfunksjonelle sosiale modeller eksporteres til de rike landene. De rike landene har all grunn til å være på vakt mot det. Og det blir spesielt vanskelig å unngå det så lenge den multikulturelle ideologien og politikken snarere bejubler den kulturelle variasjonen i den fargerike sameksistensen, og med det hjelper til med å opprettholde de dysfunksjonelle sosiale modellene. En diaspora risikerer med det å bli en kollektiv gratispassasjer i storsamfunnet, som vanskelig kan kritiseres på grunn av frykt for å virke diskriminerende. Den gjensidige velviljen og lojaliteten uteblir. Omfordeling i form av velferd blir vanskeligere, skriver Document.nos Christian Skaug..