Innvandring

Gjennomgang av Paul Colliers «Exodus» – kapittel 2

Document.nos Christian Skaug gjennomgår professor i økonomi ved Oxford University Paul Colliers glimrende bok «Exodus» om migrasjonens sosiale og økonomiske konsekvenser - kapittel 2.

«I de fleste politiske spørsmål er det i våre dager en tendens til å se tingene i veldig kort perspektiv, migrasjonsspørsmålet inkludert. Større eller mindre forandringer fra ett år til et annet tillegges stor betydning, mens de lange linjene overses. Den statistiske støyen får mer oppmerksomhet enn de tunge trendene.

I kapittel 2 av «Exodus» konstaterer Paul Collier at den økende migrasjonen er en tung trend. Han gir et teoretisk rammeverk som forklarer hvorfor det er sånn, og konkluderer at alt ligger an til at det fortsetter slik», skriver Document.nos Christian Skaug.