Aktuelt

Brukte tuberkulose som pressmiddel

Asylsøker stilte motkrav for å la seg ferdigbehandle for smittsom lungetuberkulose.

En tuberkulosesmittet asylsøker nektet å la seg ferdigbehandle og forsøkte istedet å bruke sykdommen som pressmiddel, melder NRK.

Asylsøkeren var blitt behandlet for lungetuberkulose før han kom til Trøndelag og var således ikke lenger smittebærer, men det er viktig å fullføre behandlingen mot sykdommen for å hindre nye smitteutbrudd. Han brukte imidlertid tuberkulosen som pressmiddel, og stilte motkrav for å la seg behandle. Blant annet skal han ha stilt krav om et nytt bosted. Kommunelegen i Trøndelag følte seg til slutt så maktesløs at hun søkte om å tvangsisolere vedkommende.

– Da han kom til oss, ville han ikke ta medisin mot tuberkulose. Vi opplevde det som om at pasienten ikke ville ta medisinen sin fordi han var misfornøyd med andre ting. Han brukte medisinen som et pressmiddel, sier kommuneoverlege i Innherred, Ragnhild Holmberg Aunsmo

I denne saken så ikke kommunelegen i Innherred noe annet råd enn å søke om å få isolert personen.

– Når det hadde gått så lang tid at jeg begynte å bli bekymret for at sykdommen kunne blusse opp igjen, måtte jeg foreta meg ting, forteller Holmberg Aunsmo.

Smittevernnemnden sa ja etter 14 dager, men i mellomtiden hadde pasienten kommet på bedre tanker og gikk med på behandling frivillig. Likevel, mener hun at smittevernloven bør endres.

Mer enn åtte av ti av de nærmere 400 som får tuberkulose i året, er personer som er født i utlandet.