Aktuelt

Bistandsbaronene

Det er åpenbart lukrativt å fremstå som idealistiske menneskevenner. Njål Høstmælingen, Gro Nystuen og Kjetil Tronvoll skor seg ekstraordinært godt på bistandsindustrien. Du betaler - uten å ha blitt spurt.

Man skulle jo ikke tro slikt var mulig, men VG setter faktisk et kritisk søkelys på det som med rette kan kalles bistandsindustrien.

I 2005 var Norges bistandsbudsjett på hele 18 milliarder, mens det i fjor var steget til svimlende 34,5 milliarder kroner. For det er åpenbart økonomisk lønnsomt å fremstille seg selv som idealistisk menneskevenn og verdensredder, da staten deler rundhåndet og ukritisk ut på dine og mine vegne til forretningsmenn (og -kvinner) innen bistandsøkonomien. Og de som forvalter de enorme summene sitter ikke sjelden på begge sider av bordet. Følgelig blir det ikke stilt så altfor mange spørsmål om ledernes lønninger og hvorvidt prosjektene de oversitter bistår eller ei.

Avsløringen av ILPI, der tidligere UD-ansatte henter ut millioner av kroner fra det norske bistandsbudsjettet, viser hvor galt det kan gå. En betydelig del av pengene har kommet til ILPI utenom anbudssystemet. Det er ikke grunn til å tro at det har skjedd noe ulovlig. Men at store pengebeløp tildeles uten samme type konkurranse og åpenhet som offentlige anskaffelser, er sterkt kritikkverdig.

ILPI (International Law and Policy Institute) er startet av Gro Nystuen, som er tidligere ansatt i Utenriksdepartementet (UD) og jobbet ved det statlig finansierte Norsk senter for menneskerettigheter.

Kollega Njål Høtmælingen er ikke bare kollega i dag, men har også vært tilsatt ved Norsk senter for menneskerettigheter.

Kjetil Tronvoll har på sin side bakgrunn fra freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole.

Ifølge VG sa de tre ved oppstart at de ville ta ut «moderat fast lønn, uavhengig av hvor mye penger de dro inn til firmaet». Men selvfølgelig; når man først har fått koblet seg til hovedkranen…

Alle tre tok følgelig ut nærmere 3 millioner kroner hver i lønn og utbytte ifjor. En årslønn de fleste skattebetalerne som uspurt finansierer bistandstoppenes fest ikke er i nærheten av å kunne drømme om engang. Det kan nok være verdt å skrive seg bak øret til neste gang noen poserer med sitt overlegne menneskesyn og ditto engasjement i media.

Les resten i VG.