Islam

Skal vi virkelig lukke øynene for totalitær ideologi?

Det er underlig å oppleve deler av kristenfolkets manglende forståelse for islamismen, skriver Hege Storhaug i et tilsvar til bokaktuelle Helge Simonnes.

Vi lever i en urolig tid der både ikke-voldelige og voldelige totalitære krefter vinner terreng. Disse kreftene er først og fremst knyttet til politisk islam. Dette har tydeligvis gått Vårt Lands tidligere sjefsredaktør Helge Simonnes hus forbi.

Vi må ikke «rakke ned på islam», sier Simonnes (Aftenposten 22. september), der han avleverer meg en lengre visitt. Nei, det måtte heller ikke Arnulf Øverland, som i sin tid ble tauet for domstolen for kritikk av mørkekrefter i kirken. Men handler det om å «rakke ned på islam» generelt?

Mekka og Medina

Simonnes tillegger meg videre å mene at «islam er en gjennomført voldelig religion». Hvordan er det mulig for kristenfolk som Simonnes å være så uetterrettelig? Jeg har skrevet en av de mestselgende politiske bøkene i nyere norsk tid, Islam. Den 11. landeplage, der jeg ettertrykkelig løfter frem de frihetsorienterte muslimene. De forholder seg kun til det uproblematiske spirituelle i islam, fra Muhammeds tid som forkynner i Mekka. Jeg kaller dem «våre venner».

Epoken til Muhammed fra tiden i Medina, som kriger og politisk leder, er den ytterst problematiske perioden, ikke minst grunnet volden og alle tekstene som omtaler ikke-muslimer i usle og aggressive vendinger. Den perioden bør «rakkes ned på», for å bruke Simonnes’ terminologi.

Velger ignoranse

Har ikke Simones fått med seg dette særdeles viktige epokeskillet, som også støttes opp om av en av Norges fremste professorer i religionshistorie med spesiale på islam, Einar Thomassen? Skal det fremdeles være mulig i vår opplyste tid at intellektuelle som Simonnes velger ignoranse?

Simonnes forfekter videre at muslimer blir «stigmatisert» som «en hel gruppe». Nei, de gjør ikke det av meg, Simonnes. Det er vel knapt andre enn nettroll som gjør det. Igjen, jeg står skulder ved skulder med Mekka-muslimene. Kanskje Simonnes også skulle vurdere å gjøre akkurat det, da disse muslimene er vel så engstelige for fremveksten av politiserte Medina-muslimer som vil velte demokratiet vårt?

Fundamentalister

Simonnes peker med uro på kristne fundamentalister. Vel, fundamentalisme er ikke hyggelig uansett avskygning. Nå er det slik at vi har en meget omfattende undersøkelse fra sosialforskningsinstituttet i Berlin (WZD), foretatt i seks vesteuropeiske land. Forskerne stilte opp tre forhold som kan kategoriseres som fundamentalistiske holdninger: 1. At den troende står fast ved at religionens grunnprinsipp er evigvarende. 2. Kun én tolkning gjelder, og den gjelder for alle troende. 3. Religion står over menneskeskapte lover.

Blant de kristne i undersøkelsen kunne fire prosent kategoriseres som fundamentalister. Blant muslimene var resultatet hele 44 prosent.

Kan skape uhyrer

Simonnes er altså urolig for at det skapes fiendebilder av islam fra kristent hold for å styrke en kristendom i nedgangstider. At sekularisering av nordmenn og europeere skulle bety at vi ikke skal advare mot den største ideologiske faren i vår tid – politisk fascisme ikledd religion – også kalt islamisme – tror jeg de fleste vil riste på hodet av. Historien har vist oss til gangs hva verdimessig ignoranse kan skape av uhyrer.

Publisert først i Aftenposten