Aktuelt

Norske saker fra uke 36

Oppsummering av norske nyheter relatert til HRS-områder, uke 36.

TILTALT FOR GROV VOLD MOT NORSKE GUTTER

I april ble en norsk skolegutt utsatt for grov vold av en flere gutter med ikke-vestlig bakgrunn. Angrepet skjedde i garderoben på den videregående skolen alle de involverte går på. Senere kom det frem at guttegjengen har gjort dette gjentatte ganger, og at ofrene alltid er unge etniske gutter. Dette er soleklar rasisme – men i stedet for å ta opp dette har mediene skjult etnisiteten til gjengen.

I forrige uke møtte den 18-årige lederen for gjengen i Sør-Trøndelag tingrett, tiltalt for fem episoder av grov vold. Aktor har lagt ned påstand om syv måneders fengsel, hvorav fire måneder gjøres betinget mot en prøvetid på to år. Forsvareren vil på sin side be om samfunnsstraff for sin klient.
(NRK / Adressa / Dagbladet)

E-TJENESTEN VIL OVERVÅKE MER OG FLERE

Et utvalg nedsatt av Forsvarsdepartementet går inn for at E-tjenesten skal få svært utvidede muligheter for å overvåke telefon- og internett-bruken til mennesker i Norge. I Sverige har slik overvåkning skjedd i mange år, og Lysne II-utvalget legger opp til å analysere både innholdet og metadata i tele- og datatrafikk som krysser Norges grense. Dette vil gjelde ikke bare de som er mistenkt for noe kriminelt, men alle borgerne.

Begrunnelsen er trusselen fra cyberangrep og terrorisme, og utvalget mener et «digitalt grenseforsvar» er nødvendig for «nasjonens sikkerhet». Nå er det opp til departementet å vurdere om forslaget skal tas til Stortinget, men mange ledende politikere fra flere partier er negativt innstilt.
(Aftenposten / Aftenposten / Aftenposten / Regjeringen)

KULTURRELATIVISTISK KONGETALE SKAPER DEBATT

Etter den intetsigende og kulturrelativistiske talen til Kong Harald V i Slottets hagefest 1. september fikk vi en større debatt om hva det «norske» er, siden de anonyme taleskriverne inkluderte nesten alt mulig i begrepet. Her er noen av de viktigste bidragene:
* Talen i tekst og video
* Talen tekstet på engelsk, YouTube 5/9
* Kritikk av forfatter og kunsthistoriker Tommy Sørbø, Dagbladet 3/9
* Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter kritiserer Sørbø, Dagbladet 5/9
* Stipendiat ved UiO Ole Sneltvedt svarer Sørbø, Dagbladet 5/9
* Sørbø svarer Berglund Steen, Dagbladet 6/9
* En del utenlandske medier hyller talen, Aftenposten 7/9

DE FLESTE ASYLSØKERE FRA 2015 FÅR BLI – SPESIELT EMA

7.367 asylsøkere fra 2015 har fått innvilget opphold hittil i år. To av tre får bli, flest fra Syria. UDI har totalt mottatt 15.663 søknader, og i tillegg har flere fått opphold av humanitære grunner eller fått innvilget annen flyktningstatus. Av personene som har fått sine søknader realitetsbehandlet, er innvilgelsesandelen på 67 prosent. Totalt har 3.940 personer fått avslag, mens så og si alle søknader fra enslige mindreårige asylsøkere (EMA) blir innvilget, viser de siste tallene fra Utlendingsdirektoratet.
(Dagbladet / Nettavisen)

LISTHAUG ÅPEN FOR ALTERNATIVER TIL TRANDUM

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) åpnet tirsdag et nybygg på Trandum, med 90 nye celler og 11 sikkerhetsceller. Staten har blitt kritisert for at noen barn holdes innesperret på politiets utlendingsinternat, og Listhaug sa at hun er åpen for alternativer, så lenge det ikke blir mulig for de utviste asylsøkerne å stikke av.

Samtidig skrev hun på Facebook at vi ikke løser den internasjonale flyktningsituasjonen gjennom å ta imot veldig mange til Norge, siden integreringsutfordringene allerede står i kø. Hun minnet også om at Sverige bruker over en tredjedel av bistandsbudsjettet på å håndtere innvandringen hjemme.
(Nettavisen / Aftenposten)

HØYRE VIL FJERNE BARNETRYGDEN

Høyres programkomité vil fjerne barnetrygden og gjøre det valgfritt for hver kommune om de vil dele ut kontantstøtte eller ikke. Men som samfunnsdebattant Andreas C. Halse sier det på Facebook:
«Barnetrygden kan man få selv om man er i jobb. Den bør beholdes. Kontantstøtten holder folk utenfor jobb og bør fjernes. Den verst tenkelige, og ikke helt usannsynlige, kombinasjonen er at man beholder kontantstøtten og fjerner barnetrygden.»
(Dagsavisen / Andreas C. Halse på Facebook)

BØHLER STRUPER NAV-BIDRAG

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) vil ta bort NAV-stønader til religiøse fundamentalister, i praksis altså islamister.
(Dagsavisen)

IRAKER DØMT TIL SJU ÅRS FORVARING FOR ÅTTE VOLDTEKTER OG -FORSØK

En irakisk mann ble i Oslo Tingrett dømt for åtte voldtekter og voldtektsforsøk i løpet av 2007 til 2010. Straffeutmålingen ble sju års forvaring og en oppreisningserstatning på til sammen 730.000 kroner. Aktor Monica Krag Pettersen hadde lagt ned påstand om ni års forvaring for den 38-årige mannen.
(Nettavisen)

FINANSDEPARTEMENTET VIL IKKE BE OM KRIMINALOVERSIKT OVER ETNISITET

Finansdepartementet har erklært at de ikke vil benytte den kommende runden med tildelingsbrev til å be Statistisk sentralbyrå (SSB) legge fram kriminalitetsstatistikk der man kobler straffede ikke bare til statsborgerskap, men også til landbakgrunn. Dette er statistikk SSB lenge har spesialisert seg på å trenere og prise seg for høyt til å levere, og nå vil altså heller ikke det Frp-styrte Finansdepartementet «bestille eller omtale enkeltstatistikker». Begrunnelsen er at at SSB etter statistikkloven skal være «en faglig uavhengig virksomhet», og at «uavhengigheten fra politiske myndigheter og interessegrupper er avgjørende for den tillit og autoritet offisiell statistikk må ha.»

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Mayzar Keshvari går her i mot sin sjef, finansminister Siv Jensen, og sier at SSB bidrar til mistenkeliggjøring når de ikke vil gå ut med konkret statistikk på det som har med innvandring, kriminalitet og landbakgrunn å gjøre. Han påpeker også at departementet har mulighet til å bestille det de mener er relevant for arbeidet de driver med, og at at 2011 var siste gang Statistisk sentralbyrå fant faglig grunnlag for å publisere landbakgrunn.
(Nettavisen)

ERITREA FORTSETTER UTPRESSING AV BORGERE I DIASPORA

Som kjent presser Eritrea sine statsborgere i utlandet til å betale inn to prosent «skatt». Dette har kommet opp mange ganger, men ingenting har blitt gjort med praksisen, som fortsetter i mange land over hele verden. I Norge forsvarte advokat Per Danielsen på vegne av sin klient Eritreisk informasjonsforbund innkrevingen, og sa at det er snakk om en «frivillig avgift» som det «ikke er noe ulovlig» ved. Men i f.eks. Canada mener myndighetene at virksomheten er lovstridig, bl.a. fordi Eritrea støtter terrororganisasjoner som Al-Shabaab.
(Nettavisen)

KIERULF-KRONIKK OM «SAFE SPACES» OG «TRIGGER WARNINGS»

Anine Kierulf, forsker ved senter for menneskerettigheter ved Juridisk fakultet på UiO, skrev i en svært god kronikk om de negative effektene av «safe spaces», «trigger warnings» og såkalt kontroversielle meninger. Hun ser på situasjonen ved spesielt amerikanske universiteter – men også stadig flere europeiske læreinstitusjoner – og konkluderer med at «vi trenger ikke vern mot ytringer, men trening i argumentasjon.»
(Dagbladet)

UTLENDINGER OVERREPRESENTERT I PARTNERDRAP

En oversikt over 150 partnerdrap i Norge viser nok en gang at personer født i utlandet er kraftig overrepresentert. De er gjerningspersoner i 48 prosent av drapene de siste 16 årene, selv om bare ca. 13 prosent av Norges befolkning i dag er innvandrere. Fra 2000 til nå har trenden gått én vei – færre etnisk norske drapsmenn, og stadig flere utenlandskfødte. Kripos-sjef Kjetil Haukaas skylder på «sterke traumer i bagasjen», men peker ikke på noen forskning for dette. Han snakker heller ikke om etnisitet, at mange av disse kan være æresdrap, og at innvandrerkvinner også er fullstendig overrepresentert på landets krisesentre.
(VG)

KULTURDEPARTEMENTET STANSER EKSTRATILSKUDD TIL IRN

Pga. av konfliktene rundt generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge (IRN), stanser Kulturdepartementet utbetalingen av et ekstra tilskudd på 484.000 kroner. Begrunnelsen er at rådet ikke har ansatt noen i en ny stilling i sekretariatet, men IRN opplyser om at det vil holdes et ekstraordinært årsmøte 15. oktober, for å velge et ordinært styre fram til årsmøtet i mars 2017.
(Nettavisen / E24)

ERITREISK MANN SIKTET FOR FLERE VOLDTEKTER

En mann fra Eritrea er siktet for voldtekt av tre ulike kvinner. Disse skal ha blitt utsatt for til sammen fire voldtekter i perioden mai til august i år. Mannen skal ha møtt kvinnene på byen, sier den siktedes forsvarer Arne Gunnar Aas.
(Nettavisen)

DEEYAH KHAN FÅR NOK EN PRIS

Filmregissør, menneskerettighetsaktivist og musiker Deeyah Kahn får Telenors kulturpris «Grenseløs kommunikasjon» og 500.000 kroner. Konsernet skriver at hun «har etablert seg med en modig fortellerstemme og har gjennom sitt kunstneriske virke bidratt til å få fram historiene til de som ofte blir misforstått eller ikke blir hørt i mediene. I tillegg er hun opptatt av å etablere arenaer som skaper dialog på tvers av og innad i kulturer og samfunn.»

Khan vil også bli feiret med en festforestilling i Oslo konserthus 19. september, og mottok i år også årets Peer Gynt-pris og Gunnar Sønstebys pris. I 2013 fikk hun en Emmy-pris for filmen «Banaz: A love story». Vi gratulerer!
(Dagbladet)