Eksterne skribenter

Norske saker fra uke 35

Vi starter med ukentlige oppsummeringer for nyheter relatert til HRS-områder, og her er noe av det som skjedde i Norge i og før uke 35.

ANTISEMITTISK KOMITEMEDLEM I IRN

Etter mye bruduljer rundt den kontroversielle generalsekretæren Methab Afsar, fikk Islamsk Råd Norge satt sammen en valgkomite som skal finne organisasjonens nye styre.

Navnene til komiteens medlemmer ble til å begynne med hemmeligholdt, men Vårt Land fikk allikevel ut listen, som viser at den antisemittiske imamen Zulqarnain Sakander Madani er med. Han har studert sharialovgivning i Medina, og i et foredrag for Islam Net beskrev han 9/11 som en «jødisk konspirasjon». Fra vondt til verre for ISN, altså.
(Vårt Land)

SOMALISK SKATTEUNNDRAGELSE

En somalisk forening deklarerte at de ville sende 11 millioner kroner til England med et fraktselskap, noe som fikk tolletatens betjenter til å reagere. Pengene skal stamme fra såkalt Hawala-virksomhet, et system for overføringer av verdier eller penger som ofte brukes til mottakere i land uten f.eks. et normalt fungerende bankvesen. Men disse pengene skulle sendes til England, som ga politiet grunn til å ransake foreningslokalene og etterforske saken.

Nå er Somali Remittance Service siktet for skatteunndragelse, og det naturlige spørsmålet er selvsagt hvor mange andre lignende foreninger og organisasjoner som driver med det samme.
(NRK)

STRENGERE ASYLREGLER

Regjeringen meldte nylig at flere av innstramningene Stortinget vedtok i juni på asylfeltet blir nå iverksatt. Den viktigste er at politiet får videre myndighet til å pågripe og fengsle asylsøkere med asylsøknader som antas å være åpenbart grunnløse, og som behandles i en 48-timersprosedyre.

I tillegg får myndighetene adgang til å iverksette en særskilt krisemekanisme med bortvisning på nordisk grense ved ekstraordinært høye ankomster av asylsøkere, det vil gjelde strengere utvisningsregler overfor asylsøkere som det er åpenbart at skal nektes realitetsbehandling av asylsøknaden i Norge, og klagefristen kortes ned fra tre uker til én uke for asylsøkere med åpenbart grunnløse asylsøknader.
(Regjeringen)

SKJEBNENS IRONI – OGSÅ HIJAB-AKTIVIST BLE TAFSET PÅ

Flere undersøkelser i muslimske land har vist at tildekking av kvinner ikke hjelper mot seksuell trakassering. I Norge fant hijab-aktivisten Laial Janet Ayoub ut det samme, da hun under årets Mela-festival ble tafset på av en gjeng gutter hun selv innrømte ikke hadde «norsk bakgrunn». Det samme har skjedd ved tidligere utgaver av festivalen, sier Linda Noor i Minotenk.

Mot patriarkalsk struktur og mangel på respekt for kvinner hjelper selv ikke dydighetens symbol – så da forsvinner kanskje en del av poenget med slike kvinneundertrykkende plagg?
(Dagen / Laial Janet Ayoub)

IMAM KNIVSTUKKET AV SINE «EGNE»

Da den konservative og antisemittiske imamen Nehmat Ali Shah ble angrepet og knivstukket 16. juni i 2014, trodde mange at det var «islamofobi» som lå bak. Men i rettssaken mot tre menn kommer det frem at det antageligvis dreier seg om langvarige konflikter og et mulig gjengopprør i det pakistanske miljøet.

Disse utslagene av stammekultur er dyre og ressurskrevende for politiet og det norske samfunnet, men dette blir ikke problematisert i videre grad av media, som også følger sin egenpålagte praksis med å nesten ikke benevne etnisitet i sin omtale av denne saken.
(Aftenposten / Dagbladet / NRK)

NETTAVISEN PÅPEKER UTENLANDSK OVERREPRESENTASJON

Nettavisen har over tre uker ført sin sin egen uformelle statistikk over saker som føres for Oslo Tingrett, og i 211 tiltaler er 131 av navnene ikke-norske.

Som kjent er det ca. 16% innvandrere i Norge, og selv om denne undersøkelsen overhodet ikke er vitenskapelig, viser den at det i Oslo er en enorm overrepresentasjon av kriminalitet utført av mennesker med utenlandsk bakgrunn.
(Nettavisen)

GRENSEGJERDE MOT RUSSLAND

Norge bygger et 3.5 meter høyt og 200 meter langt ståltrådgjerde på Storskog grensestasjon i Sør-Varanger. Her kom det som kjent 5447 asylsøkere over grensen fra Russland i fjor. Gjerdet møtes med kritikk av noen aktører, men statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Ove Vanebo sier det nye grensegjerdet er nødvendig for at Norge skal kunne sikre sine grenser og ivareta internasjonale forpliktelser som ytterpost i Schengenområdet.
(NRK / VG)

IRAKER SIKTET FOR ÅTTE VOLDTEKTER OG -FORSØK

En irakisk mann er siktet for åtte voldtekter og voldtektsforsøk i løpet av 2007 til 2010, og har sittet i Oslo Tingrett de siste to ukene. I sin prosedyre la aktor Monica Krag Pettersen ned påstand om ni års forvaring for den 38-årige mannen, og henviste til at sakkyndige mener han har psykopatiske trekk, og at modusen tilsier gjentakelsesfare.

Politiet hadde arrestert mannen allerede for flere år siden, men slapp ham fri i 2010 i påvente av svar på DNA-prøver. Da dro han tilbake til Irak, et land Norge ikke har utleveringsavtale med. I 2015 returnerte han imidlertid til Norge for å forklare seg, og har siden da sittet i varetekt.
(SMP / NRK / NRK / Dagbladet)

ØKENDE ANTIBIOTIKARESISTENS

I mange år har helsevesenet vært klar over, og advart mot, faren for en økende antibiotikaresistens. Nylig døde en kvinne med norsk statsborgerskap på Haukeland sykehus i Bergen, da det ikke lykkes å ta knekken på i hvert fall åtte multiresistente bakterier hun hadde tatt med seg etter et sykehusopphold i Pakistan.

Tidsskrift for Den norske legeforening skrev 23. august i detalj om tilfellet. Nordlys var den første avisen til å videreformidle saken, som belyser nok en problematisk dimensjon ved masseinnvandringen.
(Tidsskriftet / Nordlys)

LISTHAUG VIL MØTE JOHANSEN OM GRØNLAND

Innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) var forrige helg på befaring i det innvandrertette området Grønland i Oslo, og uttrykte bekymring for utviklingen av kriminalitet blant lokale ungdomsgjenger. Hun har bedt byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om et møte for å diskutere utfordringene i området, selv om hun mener «vi er veldig langt unna svenske tilstander».
(Dagbladet)

SV-POLITIKER MISFORSTÅR TILLITSSAMFUNNET

Samfunnsdebattant Kjetil Rolness fortsetter å provosere sarte sjeler, og lokalpolitikeren Christian Torseth fra Vefsn SV i Askim gikk nylig hardt ut i kronikken «Rolness og Storhaugs mistro er ikke rasjonell, men destruktiv.» Han skriver at den kjente sosiologen angriper «asylsøkere» (og at Hege Storhaug angriper «muslimer»), men gir ikke ett eneste eksempel eller sitat.

Konklusjonen til Torseth er at «det er tillit, ikke mistillit, som er fornuftig», men i en Facebook-tråd hos Rolness påpeker forfatteren Halvor Fosli at Norden har en unik kultur som har gjort det mulig å bygge tillitssamfunn. Asylsøkere kommer som regel fra land hvor den sterkestes rett og stammekultur gjelder, og mange av dem ser derfor på nordisk tillit som et svært naivt fenomen.
(Dagbladet / Kjetil Rolness’ Facebook)

ARS HYRER INN ESKIL PEDERSEN

Antirasistisk Senter fortsetter å knytte bånd til aktører med erfaring fra den politiske venstresiden, og annonserte forrige uke at Eskil Pedersen blir ny styreleder. Eks-lederen for AUF har fra høsten 2014 jobbet som informasjonssjef i Nortura. Avgående styreleder Martha Skretteberg har sittet siden 2013, og til daglig generalsekretær i den katolske nødhjelpsorganisasjon Caritas Norge, samt styremedlem i Caritas Europa.
(ARS)

PASSKØEN PÅ GARDERMOEN ET SIKKERHETSPROBLEM

På grunn av bemanningsproblemer har det til tider vært flere timers ventetid i passkontrollen på Gardermoen. Politimester Jon Steven Hasseldal i Østfold politidistrikt advarte mot det han kaller «passblindhet» og en risiko for rikets sikkerhet. Han sa at passkontrollørene ofte sitter på vakt i opp mot fem timer uten pause, og at denne situasjonen kan bli enda verre når flyplassen skal utvides neste år.

Noen dager senere uttalte justisminister Anders Anundsen (Frp) at 14 nye stillinger vil få ned ventetiden i passkontrollen på Gardermoen, og kom samtidig med en implisitt kritikk av Hasseldal for å ha uttalt seg om problemet.
(NRK / NRK / NRK)

BEKYMRINGSVERDIG KULTUR FOR VARSLING I NORGE

I en kronikk i Dagsavisen advarte Trond Markussen i NITO og Jan Olav Brekke i Lederne mot en tendens hvor varslere blir straffet for å ha sagt fra om interne problemer. De to påpeker at et sunt arbeidsliv er avhengig av ansatte som har muligheten til å varsle om forhold på arbeidsplassen som ikke er som de skal.

I en fersk undersøkelse utført av Lederne svarte 26% at de fikk refs av ledelsen etter å ha varslet om kritikkverdige forhold, 17% sa at de ble fratatt arbeidsoppgaver, og 9% svarte at de mistet stillingen sin. I en lignende undersøkelse for NITO svarte nesten 33% prosent av varslere at det hadde fått negative konsekvenser for deres arbeidsforhold, og nesten 40% at de opplever det som vanskelig å varsle om kritikkverdige forhold.
(Dagbladet)

FOR LITE INDIVIDUELL OPPFØLGING AV UNGE ELEVER

Utdanningsforbundet gjennomførte en undersøkelse i august 2016 om antall elever i klassene i de fire største byene i Norge, og Liv Anne Fossbråten ved Høgskolen i Østfold sier resultatene viser at antallet elever i mange klasser er for stort, spesielt blant de yngste elevene. I kronikken «Se meg, lærer» sier hun at at statsråd Røe Isaksen prøver å vri spørsmålet over til skolenes ressursbruk, og skriver at for mange barn ikke får den individuelle oppfølgingen de trenger når det ikke er mange nok lærere rundt omkring på skolene.

Og man kan vel bare tenke seg hva som skjer når denne utviklingen kombineres med stadig flere minoritetsbarn som allerede er skolesvake og er i større fare for å droppe ut av skoleløpet.
(Dagbladet)

«PROPAGANDA» FOR ISLAM I DAGSAVISEN

I et intervju med Dagsavisen sier fotballspilleren Adama Diomandé fra Holmlia at «etter at jeg kom til islam, har det bare gått oppover». Over flere avsnitt får han fortelle at «religionen betyr alt», og at troen har gitt ham et bedre liv. Slike «islamofile» oppslag er bekymringsverdige, siden altfor mange i drabantbyene vokser opp i islam – og i tillegg konverterer mange etnisk norske ungdom som et resultat av misjoneringen til sine venner med innvandrerbakgrunn.
(Dagsavisen)

DØMT FOR GROV VOLDTEKT

En mann fra Baltikum ble i Gulating lagmannsrett dømt til fire og et halvt års fengsel for å ha voldtatt sin kone i flere timer. Voldtekten skjedde i desember 2014.
(Dagbladet)

UT AV SKAPET

Til sist gratulerer vi Noman Mubashir, som i en bisetning i et VG-intervju om Kong Haralds nylige tale kunne fortelle at han selv tilhører flere minoriteter, som «muslim med pakistanske røtter og homofi». Vi håper dette ikke medfører sterke eller voldelige reaksjoner fra det pakistanske miljøet, og ønsker NRK-journalisten alt godt!
(VG)