Eksterne skribenter

Niqab/burka – forbud eller ikke?

I løpet av de siste dager har det vært debattert i media om hvorvidt man skal forby, eller ikke forby heldekkende ansiktsplagg i Norge. Til stor overraskelse fra mange landet Sylvi Listhaug på at regjeringen ikke kommer til å foreslå et forbud, til tross for at Frp og Listhaug selv…

I løpet av de siste dager har det vært debattert i media om hvorvidt man skal forby, eller ikke forby heldekkende ansiktsplagg i Norge. Til stor overraskelse fra mange landet Sylvi Listhaug på at regjeringen ikke kommer til å foreslå et forbud, til tross for at Frp og Listhaug selv er for et forbud. De fleste i AP, både på Stortinget og i ulike fylkeslag, er også for et forbud. Det vi er vitne til for øyeblikket er at det antagelig er et flertall på Stortinget for et forbud, men Erna og Høyre er tydeligvis mot et slik forbud. Derfor kan ikke Listhaug fremme et slikt forbud på vegne av regjeringen. Jeg forstår godt at Frp-velgere er frustrerte og kanskje skuffet, men slik fungerer altså politikken…

Iflg Listhaug er det i Norge ikke et stort problem med at personer (hun mener nok primært kvinner her) bruker heldekkende ansiktsplagg, primært niqab/burka. Men hva kan konsekvensene være dersom et slikt forbud ikke blir implementert?

Niqab i trafikken

Hvis vi legger til grunn at en person som bruker et slikt heldekkende ansiktsplagg kjører bil i Norge, kan vi tenke oss følgende situasjon;

Personen passerer en eller flere fotobokser og blir knipset i alt for stor fart. Det blir da automatisk sendt brev med bilde av sjåføren til bileier med forelegg eller annen påtale til SJÅFØREN fra Politiet. Bildet er tatt med hensikt å identifisere sjåføren med tanke på og straffe rett person. Dersom bileier selv ikke har kjørt er bileier ikke ansvarlig. Vedkommende bileier kan ikke tvinges til å huske hvem som eventuelt lånte bilen vedkommende dag. Hvordan kan myndigheten i et slikt tilfelle straffe rett person hvis sjåføren selv ikke står frem med innrømmelser?

En annen provoserende tanke kan være at mange personer ikler seg såkalte finlandshetter og solbriller, råkjører gjennom flere fotobokser og politiet kan følgelig ikke identifisere den personen som rettmessig burde straffes. Jeg legger her til grunn at det per i dag heller ikke er forbudt å ikle seg finlandshette, da det også er et såkalt heldekkende ansiktsplagg som utelukkende har til hensikt å skjule personens rette identitet.

I følge politiloven § 11 er det forbudt å «opptre maskert» på arrangementer (møter, demonstrasjoner etc.) på offentlig sted. Dette kan straffes med bøter. Eksempler på bøtesatser er 6000 kroner hvis du er alene, 8000 kroner hvis du er sammen med flere.

Hvis finlandshetten brukes i en situasjon som gjør at den kan fremkalle alvorlig frykt for f.eks. ran, kan man i noen tilfeller dømmes for å fremsette trusler etter straffelovens § 227. Jeg legger her til grunn at niqab og finlandshette sidestilles i forhold til loven. Men, det å kjøre bil  med nevnte plagg, dekkes neppe av ovennevnte lover og følgelig er helt tillatt pr i dag!

Hvordan ville politikerne reagert hvis noen hundre personer gjorde det til en sport å kjøre forbi fotobokser i høy fart med finlandshetter og solbriller?

Jeg tipper omtalte forbud raskt ville fått tverrpolitisk støtte i Stortinget dersom regjeringen hadde fremmet forslaget.