Eksterne skribenter

Myten om EMA knuses i Sverige – og alderstesting blir igjen debattert

Er mange av de mindreårige asylsøkerne i Sverige faktisk voksne? Et program av Uppdrag Granskning har ført til en ny debatt om landet bør innføre tvungen alderstesting av alle asylsøkere som hevder de er under 18 år.

De aller fleste som søker om asyl i Sverige vet at de bør erklære seg mindreårige, hvis det er mulig.

Fordelene ved å oppgi en alder under 18 år er nemlig enorme. Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) får umiddelbart rett til et sted å bo, skolegang, en bedre økonomisk situasjon enn voksne  – og sjansene for å få bli i Sverige øker kraftig.

I tillegg får man automatisk muligheten til familiegjenforening, og dette alene har høyst sannsynlig har vært en av de aller viktigste årsakene til at stadig flere «ankerbarn» har blitt sendt til Sverige fra nasjonaliteter som Afghanistan, etter hvert som disse fordelene blir bedre kjent.

Man har altså alt å vinne på å lyve om alderen og lure systemet.

Men at kanskje titusenvis av voksne menn hevder å være slike barn utan vårdnadshavare (BUV) får en rekke alvorlige konsekvenser.

UPPDRAG GRANSKNING TAR TAK I PROBLEMET

I slutten av august startet SVTs dokumentarprogram «Uppdrag Granskning» en ny sesong. Første episode tok for seg hvordan asylsøkere i Sverige lyver om å være mindreårige, og at dette hjelper dem å unngå straff når de begår kriminelle handlinger. Se det mye omdiskuterte programmet «Ålder: Okänd», og ta også en titt på alt kildematerialet de har lagt ut.

Lina Makboul og Henrik Bergsten.

Lina Makboul og Henrik Bergsten.

Reporter Lina Makboul og produsent Henrik Bergsten tok for seg to konkrete eksempler på svært grove voldtektssaker utført av asylsøkere – to afghanske menn som voldtok en 12-årig gutt fra samme land, og fire menn (antageligvis nordafrikanske) som voldtok en 23 år gammel svensk jente.

Bare i 2015 kom over 35.000 enslige mindreårige asylsøkere til Sverige – flere enn til noe annet land i Europa. De fleste av disse hadde enten mistet eller kvittet seg med identitetspapirer før de oppsøkte Migrationsverket. Majoriteten var gutter, og flesteparten kom fra Afghanistan.

Dette var, i hvert fall på papiret, med på å ytterligere forrykke den allerede urovekkende kjønnsbalansen for 16- og 17-åringer i Sverige. Til og med den politisk korrekt høyborgen BBC tok i januar opp dette i artikkelen «Why does Sweden have more boys than girls?»

INGEN ALDERSTESTES

Hovedproblemet med Sveriges mottak av såkalte ensamkommande flyktingbarn uten identifikasjonspapirer og som hevder de er under 18 år, er altså at de i utgangspunktet ikke alderstestes medisinsk av noen myndigheter.

Så med mindre det ikke er «åpenbart for alle» at vedkommende er over 18, registrerer altså Migrationsverket rett og slett alderen asylsøkeren oppgir, og vedkommende går inn i systemet. Det registreres heller ikke fingeravtrykk, og ingen DNA-prøver tas.

Asylsøkerne som hevder å være mindreårige blir så etter det første overfladiske intervjuet plassert i et omsorgshjem i en kommune. Som regel er dette sammen med andre EMA myndighetene antar er på ca. samme alder.

For en morsom demonstrasjon på hvor åpenbart for alle det er at mange av disse asylsøkerne antageligvis er langt over 18 år, se en video hvor Hanna Lindholm viser frem bilder av diverse «EMA» til intetanende ungarer, som ikke helt skjønner hva Sverige egentlig driver med.

FRA ET RETTSMEDISINSK PERSPEKTIV

Det finnes i dag ikke én enkeltstående vitenskapelig test som med 100% sikkerhet kan si hvor gammel en person er. Men – statistisk sett vet man den omtrentlige feilmarginen for en rekke metoder, og en kombinasjon av disse vil kunne gi et ganske korrekt bilde.

I programmet ble Håkan Mörnstad intervjuet, en pensjonert rettsodontolog som fortsatt holder seg yrkesaktiv på deltid. Som politisk aktiv i Bjärepartiet har han tidligere markert seg i debatten, og anslår at minst 70% av de han har vurdert er over 18 år, selv om de hevder å være mindreårige.

Den erfarne rettsmedisineren påpeker at det statistisk sett er fullstendig usannsynlig at f.eks. så mange av afghanerne som kommer skal være mellom 15-16 år. Derfor mener han dette i realiteten er et spørsmål om et land skal tillate at asylsøkere får lyve om alderen uten at det får konsekvenser for dem.

I likhet med andre kritiske stemmer mener han en kombinasjon av metoder må brukes, f.eks. tannrøntgen og analyse av skjelettutvikling. Og selv om det er en viss risiko for (små) feilmarginer, konstaterte han i programmet lakonisk at «metodene er ikke 100% – men de er bedre enn en gjetning fra en tjenestemann på Migrationsverket.»

Et viktig poeng for Mörnstad er at ingen instanser som f.eks. Migrationsverket eller kommuner på egenhånd skal vurdere EMAs alder. Kun rettsmedisinere skal gjøre denne jobben, og det er også viktig at de ikke møter selve asylsøkeren, og på den måten muligens blir påvirket.

VI VET IKKE HVEM DE ER

Det er kanskje viktig å minne om at hverken Norge, Sverige eller noen andre land som tar i mot flyktninger og migranter faktisk VET hvem disse menneskene er, eller hvor gamle de er.

Sverige har i tillegg en absurd regel om at asylsøkeren selv må godkjennelse en alderstest – men en som prøver å lyve seg til EMA-fordeler vil selvsagt ikke be om en test som ødelegger for asylsøknaden sin. Slik har situasjonen vært i mange år.

Det finnes selvsagt en lang rekke naive aktører som stort sett nekter for at en stor andel asylsøkere kan oppgi feil alder. F.eks. hevder store organisasjoner som Redd Barna at det er «skrönor» at en majoritet av EMA kan være over 18 år. Dette selv om de altså ikke har noen som helst undersøkelser eller statistikk for å komme med en slik påstand. Og enda verre – om «myten» stemmer nekter de i så fall for at konsekvensene av dette skal være noe særlig problem.

BARNLÄKARFÖRENINGEN FÅR POLITISK MAKT

Et av de største hindrene for å til en obligatorisk alderstesting av alle som hevder de er EMA, har vært Barnläkarföreningen. I lang tid har de nemlig bedt sine medlemmer om å ikke utføre både tann- og håndleddsrøntgen for å fastsette alderen på EMA, fordi de hevder hver enkelt metode er for usikker pga. feilmarginer. Denne desinformasjonskampanjen har i mange tilfeller ført til at myndighetene rett og slett ikke har fått noen leger eller tannleger til å ta slike tester, selv når de har blitt rekvirert.

Anders Hjern.

Anders Hjern.

Paradoksalt nok uttaler Barnläkarföreningen v/barnelegen Anders Hjern i programmet at han er i mot alderstesting av EMA – men allikevel anser metodene som sikre nok for å kunne fastsette alder på asylsøkere som har begått kriminelle handlinger.

Økonom og samfunnsdebattant Tino Sanandaji skrev syrlig bl.a. dette:
«Det är ingen mänsklig rättighet för afghanska män att få asyl i Sverige. Om Hjern är missnöjd med detta borde han i demokratisk ordning försökt ändra svensk och internationell rätt, i stället för oärlig aktivism där han missbrukade sin auktoritet som läkare.»

I etterkant av programmet har foreningen klargjort sitt synspunkt ytterligere, uten at dette forandrer noe særlig på det deres sterke og gjentatte anbefalinger har ført til – altså at Sverige i praksis ikke har fått alderstestet flesteparten av EMA.

KUN ALDERSTESTING ETTER EN FORBRYTELSE

EMA alderstestes nemlig først når de begår en forbrytelse som er alvorlig nok, og påtalemyndigheten da kan begjære slike tester for å avgjøre om de rettslig skal behandles som barn eller voksne. Det er også først etter at en slik forbrytelse at det er mulig å ta fingeravtrykk og DNA-prøver.

Uppdrag Granskning viste i sitt program at dette systemet er fullstendig dysfunksjonelt, og at f.eks. aktor i voldtektssaken av den 23-årige svenske kvinnen ikke en gang ba om alderstesting av de siktede. Dette fordi hun hadde fått med seg Barnläkarföreningens oppfordring til sine medlemmer om ikke å utføre slik testing – og at hun dermed regnet med at det ikke ville være mulig å få til. Man tror nesten ikke sine egne ører.

En av de marokkanske mennene som deltok i gruppevoldtekten hevdet han var 13 år, men en tannundersøkelse viste at han hadde fullt utvokste tenner, og dermed høyst sannsynlig er over 19 år. Retten vurderte at undersøkelsen ikke var troverdig nok, og dømte mannen som mindreårig. Dermed slapp han unna fengselsstraff.

Senere fant man ut via Interpol at han i virkeligheten var 20 år. Det samme var en av de andre medvirkende, som hevdet at han var 16 år. For øyeblikket er det dog ikke klart om straffeutmålingene i voldtektssaken vil vurderes på nytt, gitt at man nå vet de ikke var mindreårige allikevel.

DISKUSJONEN EKSPLODERER

Problemet med EMA som lyver på alderen har vært kjent og omdiskutert lenge i Sverige. Noen mener det gjelder en majoritet av de som hevder å være under 18 år – andre mener det kun er noen få som gjør det.

Debatten har heldigvis eksplodert i Sverige i etterkant av Uppdrag Gransknings program 31. august, og programmet har gitt kritikken mot dagens (manglende) system en ny legitimitet. I tillegg har man fått gjenåpnet dialogen om forskjellige metoder for alderstesting, og ikke minst om det er mulig å bruke en kombinasjon av dem for å havne på en aldersvurdering som sikrer asylsøkerens rettigheter.

Kurdisk-svenske Soheila Fors er aktivist for kvinners rettigheter, og har brukt store deler av sitt voksne liv til å kjempe mot såkalt æreskultur. Den kristne kvinnen også har mottatt mange dødstrusler fra islamister.

I en nylig Facebook-post argumenterte hun for at det viktigste må være å ta vare på barna. For henne er spørsmålet om vi skal sikre barns rett til å plasseres i trygge omgivelser – eller rettighetene til de voksne som lyver for å øke sjansene sine til å få asyl.

For som hun sier kan Sverige bestemme å teste alle EMA med en kombinasjon av metoder som å analysere tenner/visdomstenner, håndledd, knær og fingeravtrykk fra Interpol. Og om en samlet vurdering viser at noen faktisk er voksne? Ja, da er det verste som kan skje for dem at de plasseres på et asylmottak.

Det langt verre alternativet er det som skjer akkurat nå. For når ingen testes, plasseres menn som lyver om alderen sammen med reelle EMA – og dette innebærer en faktisk risiko for at mennene forgriper seg på disse barna.

LOVENDRING KREVES

Migrationsverket har uttalt at for de fleste tilfellene kreves det en lovendring hvis de skal kunne registrere asylsøkere som voksne, selv om de påstår at de er EMA.

Og nå ser man faktisk et lys i enden av tunnelen. Takket være Uppdrag Granskning og gjenopptakelsen av debatten vil nå partiet Moderaterna gå inn for å lovbestemme alderstesting av alle EMA, noe migrasjonspolitisk talsmann Johan Forssell skrev om i Dagens Samhälle.

Expressen skrev i sin leder 6. september om temaet, og erklærte at «galenskapen om ålder måste få ett slut.» Og som de påpeker:
«När det vänder i den svenska debatten går det fort. Det som ena dagen var otänkbart att säga blir nästa dag en självklarhet.»

Så nå blir kanskje kritikerne endelig hørt, som f.eks. finlandsk-svenske Merit Wager. Hun har i årevis har kjempet for en mer human asylpolitikk, og bl.a. begrunnet hvorfor hun mener at det er hensynet til barna som må telle – at de f.eks. må få slippe å bo sammen med voksne som lyver om å være mindreårige. Dette innlegget samler en rekke av argumentene og artiklene hennes, og bør leses av alle.

I tillegg skrives det nå en rekke kronikker og artikler om hvorfor systemet må gjøres om. Hanif Bali (M) som selv kom som EMA, sier at «Myndigheterna har svikit – med förödande konsekvenser.» Centerpartiets Staffan Danielsson skriver at «Bristen på ålderskontroller är en rättsskandal.» SDs Jimmie Åkesson påpeker at det er en «rättsskandal när våldtäktsmän får straffrihet vid ålderslögn.»

Her er noen flere meninger og gode poenger fra sosiale medier og svensk presse i løpet av den siste uken;

  • Ingen blir tvunget av svenske myndigheter til å lyve om å være mindreårige. Alle som gjør dette vet at dette gir dem mye større fordeler enn de som er over 18 år, og handler således ut i fra egoistiske hensyn – og/eller pga. press fra storfamilien som har sendt dem som ankerbarn.
  • Nesten alle asylsøkere som kommer til Sverige er migranter – ikke flyktninger. Man kan ikke «flykte» fra Tyskland eller Danmark til Sverige, heller ikke fra Tyrkia til Hellas. Reelle flyktninger er de som må dra fra f.eks. Syria til Jordan eller Tyrkia, eller internt i Afghanistan, Somalia, Sudan osv.
  • I løpet av den siste perioden er en veldig stor del av EMA i Sverige afghanske gutter og menn som har bodd lenge i Iran, og der vært beskyttet fra alvorlige konflikter og krig. Det er ingen rasjonell grunn til at Sverige skal ta i mot noen av disse.
  • Barnelegen Anders Hjern argumenterer for at man må stille høyere krav på rettssikkerheten for EMA når det gjelder vurdering av alder enn man trenger i kriminalitetssaker. Argumentet hans er at det er en menneskerettighet å kunne søke asyl – men det er jo ikke en menneskerettighet å oppgi feil informasjon i asylsøknaden.

NOEN BETIMELIGE SPØRSMÅL

Et interessant aspekt er at justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på slutten av programmet sier at å plassere EMA i samme boenheter som voksne asylsøkere innebærer en «risk». Denne og lignende tidligere uttalelser kan tyde på at det offisielle Sverige faktisk vurderer asylsøkere som farlige for barn.

Dette reiser i hvert fall to viktige spørsmål;
a) Hva med faren for barna som allerede bor i Sverige?
b) Og siden man vet at det finnes mange voksne asylsøkere som hevder å være EMA og som så blir plassert i boenheter med reelle EMA – hva med sikkerheten til disse barna?

Hvis dette fører til at alle eksisterende EMA-registrerte alderstestes, og det viser seg at mange av dem er over 18 år – hvilke konsekvenser skal det få for vedkommende? Det er straffbart å oppgi feil informasjon i asylsøknaden, så skal de tiltales for dette?

Skal man i tillegg ta fingeravtrykk og DNA-registrere alle eksisterende EMA, for å kjøre dette opp mot internasjonale og nasjonale registre? Dette vil føre til at man kan finne gjerningsmennene for mange uoppklarte forbrytelser.

Hvis Sverige innfører tvungne alderstester både for nye og eksisterende EMA, kan det føre til at andre europeiske land også vil gjøre det samme?

Siden mange av asylsøkerne i Norge også lyver om alderen sin, klarer de politiske korrekte å «lære av Sverige» også når de gjennomfører tiltak partier som SV er i mot?

Vi vet at flere mindreårige ofre for menneskehandel enten hevder å være voksne eller har falske ID-papirer som tilsier dette. Slik kommer de inn i Europa og blir tvunget til å jobbe bl.a. som prostituerte. Kanskje tvungne alderstester kan avsløre flere av disse tilfellene, og redde flere av disse ungdommene?

HRS lover å følge opp disse spørsmålene.