Islam

Landeplagen: 1 000 bøker gis til islandske studenter

Fra forlaget Ytringsfrihet på Island kom denne beskjeden i går: «En rik onkel» har kjøpt 1 000 eksemplarer av Landeplagen ISLAM. Bøkene gis i gave til alle avgangsstudenter denne våren på master- og doktorgradsnivå. Dette betyr at det første opplaget på 3 000 bøker er tomt. Opplaget tilsvarer hele 45 000 bøker i Norge etter folketallet.

Island har en befolkning på 320 000 personer. USAs befolkning er på 320 millioner. Det første gigantopplaget på Island tilsvarer således hele tre millioner bøker i statene. Oppkjøpet av 1 000 bøker til studenter på Island ville således tilsvart en million bøker i USA.

Nå er det tomt for Landeplager på Island, det vil si at det er 80 bøker igjen på lager. Forlaget tok en stor sjanse ved å trykke et så stort førsteopplag. Det er derfor svært gledelig at satsingen viste seg å gi slik en suksess.

Bøker på vei til avgangsstudenter, hver eneste en med et brev vedlagt om viktigheten av å beskytte de umistelige frihetsverdiene.

Bøker på vei til avgangsstudenter, hver eneste en med et brev vedlagt om viktigheten av å beskytte de umistelige frihetsverdiene.

Også islendingene er bekymret

Mitt klare inntrykk etter lanseringen ved bokforedrag i Reykjavik i mai, er at islendingene er som nordmenn: De er bekymret for islams fremmarsj og dermed press på frihetsverdiene. Island er i ferd med å få de samme problemene som Vest-Europa, bare i mindre skala foreløpig. Man antar at rundt 1 500 personer på Island nå har muslimsk bakgrunn. Konflikter har dukket opp til overflaten mellom ulike muslimske grupper på øya, og Saudi-Arabia er inne med sponsing av et nytt moskébygg i Reykjavik med 1, 25 millioner dollar. Stiftelsen bak mosképlanene er den største saudiske stiftelsen i Skandinavia, Al-Rishalah, der den norske konvertitten og salafisten Sandra Maryam Moe i Tromsø er sentral.

Man har altså belegg for å si at salafismen finner sin vei fra Nord-Norge til Island.

Konfliktene rundt saudiske penger førte blant annet til åpen slåsskamp denne sommeren. Som min oversetter Magnus Tor Hafsteinsson sier det: – Vi islendinger er ikke vant med slåsskamper internt i trossamfunn. Det har vi ikke sett på Sagaøya siden under reformasjonen for 500 år siden.

Se video av slåsskamp her grunnet uenighet om en leiekontrakt mellom to grupper, der Al-Rishalah-stiftelsen og saudiske penger er det sentrale momentet. Sistnevnte kommer frem i denne lenken.

Medina-islam har altså fått fotfeste på Island. La oss håpe at bokgave til unge intellektuelle vil få dem til å våkne, og la oss håpe politikerne ikke lar salafister og liknende grupper få reise moskeer der.

Bokgaven har vakt betydelig oppsikt i islandske medier. Det skal være første gang et slikt oppkjøp er gjort på øya, dertil av en bok signert en utenlandsk forfatter. Se her, her, her og her.