Eksterne skribenter

Derfor må hijab forbys

Så er igjen den islamske tildekkingen av kvinner på agendaen. Både ved at nikab og burkini blir forsvart som frihets- og kvinnekamp, og ved at en frisørs motreaksjon på religiøst misogyni blir påtalt etter diskrimineringslovgivningen. Ironien er til å ta og føle på. For hvis man ser på hijab osv. som en bagatell, så har man ikke forstått hva det representerer.

Advokat Nils Thomas Svendsen har fått denne artikkelen refusert av VG, Dagbladet, Aftenposten og NRK Ytring. 

Nils Thomas Svendsen

Nils Thomas Svendsen

Aksepterer man hijab så fremmer man parallellsamfunn. For den islamske streben etter renhet handler ikke kun om bekledning. Den er ett komplett lovsystem som gir både konkrete, spesifikke leveregler og generelle moralske rettesnorer fra før middelalderen.

Et system som fremmer dobbelt apartheid, både religions- og kjønnsapartheid. Systemet er gjennomsyret av en «oss og dem» tankegang fra herrementalitet til kjønnssegregering.

Respekt?

Alt for mange muslimer blir oppdratt til å tro at de har krav på respekt fra omverdenen alene i kraft av sin religion eller kjønn. Alt for mange muslimer mener det er voldtektsofferet som bringer skam over familien og bør straffes. I skarp kontrast til vesten der det er meritter og ikke religion eller kjønn som gir respekt. Og helt fra vikingtiden har en mann som la en hånd på en kvinne tapt sin ære og brakt skam over sin slekt.

Konsekvensen av disse dogmene er at land som har kommet mye lengre med masseinnvandring fra den islamske kulturkrets, i stadig større grad opplever seksuell trakassering og opprettelsen av parallellsamfunn. De lærer på den harde måten at kultur betyr noe.

Ikke bare opplever muslimske kvinner i Europa nå den samme undertrykkelsen her som i den muslimske verden, men også europeiske kvinner opplever den samme trakasseringen.

Farlig kombinasjon

Denne kombinasjonen av religiøs herrementalitet og misogyni, er kilden for overgrepsskandalene og sextrakasseringene som rir Europa. Fra groomingskandalene i England, masseovergrepene i Tyskland og festivalovergrepene i Sverige.

Voldtektstatistikken fra stadig flere europeiske land viser samme trend, at menn med bakgrunn fra islamske land er klart overrepresentert. Denne tendensen ser vi også i Norge. Jenter blir sjikanert for å gå i vanlige norske klær. Flyktninger blir tvunget til å tilpasse seg religiøse dogmer som de faktisk flyktet i fra. Gjenoppdragelsesreiser, tvangsekteskap, forbud mot å gifte seg med ikke-muslimer, kjønnslemlestelse, jomfrukontroller og vold.

På samme måte som amerikansk våpenkultur åpenbart har årsakssammenheng med antall skutte og drepte i USA, har selvfølgelig denne kulturen med krav om tildekking av kvinner direkte årsakssammenheng med omfanget av seksuelle overgrep og tvang, helt uavhengig at voldtekt og vold også skjer i andre kulturer.

Likeverdige

Samfunnet kan ikke overlate denne kampen til den enkelte borger. Hvis vi virkelig mener noe med antirasisme, integrering og likestilling. Da må vi insistere på å kunne snakke med muslimer uten gjennom et slør. Insistere på at vi er likeverdige med samme menneskeverd. Vi må kunne håndhilse, jobbe sammen, bli venner, kjærester og ektefelle. Og vi må insistere så mye at vi er villig til å bruke loven når noen vil bruke religiøse dogmer for å skille oss eller forsvare overgrep.

Skal vårt fellesskap bestå er vi nødt til å vise at vi mener det. Skal kvinners sikkerhet og likeverd bestå er vi nødt til å vise at vi mener det. Hvor enn umusikalsk det lyder å forby et klesplagg, så er det nødvendig.

Denne utviklingen kan ikke tillates å få fortsette.