Terrorisme og ekstremisme

Terror i Europa: Barn trenes til å være musestille

Det er knapt til å tro, men våre fantasier utfordres nær sagt hver dag i «vår nye tid». Det siste er at Frankrike har laget en nasjonal beredskapsplan der barn helt ned i treårsalderen skal trenes til taushet. Opplæringen handler om at Allahs soldater også kan ta seg inn i barnehagen. Dette er altså Europa 2016. Hva tenker vår politiske ledelse om hvilket samfunn de har skapt?

Hysj, vær stille lille barn. Tre år gamle, og de små skal nå lære taushetens kunst. Pedagogisk nok, opplæringen i stillhet har fått et eventyrliknende navn: «Stillhetens Konge». Opplæring som dette starter opp i september i Frankrikes barnehager og skoler, som er et ledd i den nye antiterrorberedskapen. Vi snakker om tre øvelser årlig. Øvelsene vil ta for seg ulike scenarioer, som at terrorister tar seg inn i barnehager og skoler, melder Clarion Project.

Vår nye tid, og vi snakker om små barn.

Vår nye tid, og vi snakker om små barn.

Children aged 13-14 will learn basic life-saving techniques, while young children will be taught how to keep silent in a game called “le roi silence (silence reigns).”

3 000 (!) bevæpnede militære skal utplasseres ved skoler og andre utdanningsinstitusjoner for å beskytte barn. Hele 50 millioner euro settes således inn lokalt for å beskytte skoler. Altså nesten en halv milliard kroner.

The new anti-terror security measures are aimed at “preventing the risk of an attack and, at the same time, guaranteeing a serene atmosphere in school.”

Hver gang jeg leser slike rystende nyheter, tenker jeg: Hva blir det neste? Og så tenker jeg videre: Du verden for et fantastisk folk som bor i et land som Frankrike (og Norge), som tross det åpenbare politiske sviket som har ført til denne makabre utviklingen, oppfører seg som Stillhetens Konge og følger instruks fra det samme politiske lederskapet. Det er da et lite lyspunkt.