Innvandring

Danmark med nødbrems mot ukontrollert asylinnvandring

Den danske regjeringen ser skriften på veggen og går inn for kraftige inntramminger i landets asyl- og innvandringspolitikk. Samtidig melder regjeringen at de akter å arbeide for å endre dagens tolkning av de internasjonale konvensjonene på samme område.

Den danske regjeringen vil innføre en nødbrems som gjør det mulig å avvise asylsøkere ved grensen. – Vi innfører en nødbrems mot ukontrollerte flykningestrømmer. Jeg vil ikke se Danmark i en situasjon igjen hvor flyktninger i hopetall går på motorveiene, sa statsminister Lars Løkke Rasmussen 8V) på dagens pressekonferanse.

Løkke la til at det vi nå ser er et enormt flyktningpress og «en folkevandring som utfordrer Europa». – Flyktningestrømmene presser våre samfunn og samhørighet som folk og nasjon, uttalte statsmininsteren.

Det er ikke umiddelbart klart, hvor mange flygtninge der skal komme ind i landet, før nødbremsen vil træde i kraft.

Dermed lægger regeringen nu op til at stramme markant i udlændinge- og asylpolitikken i de kommende 2025-forhandlinger.

Danmark skal heller ikke motta flere kvoteflyktninger i inneværende år.

Utover nødbremsen foreslår den danske regjeringen ytterligere innstramninger i innvandringspolitikken. Det skal fokuseres mer på repatriering og det skal bli vanskeligere å opptjene rett til offentlige velferdsytelser.

I tillegg går regjeringen inn for å utfordre internasjonale konvensjoner på dette området, da den mener det er behov for å se kritisk på den praktiske fortolkningen av de aktuelle konvensjonene. I en uttalelse sier Løkke at regjeringen vil arbeide for at konvensjonene blir ført tilbake til kjernen av de opprinnelige beskyttelseshensyn.