Redaksjonelt

21. juli 2016

Det blir publisert så mye leseverdig for tiden at vi dessverre ikke rekker over alt eller får skrevet selvstendige artikler om det. Derfor legger vi ut klipp og lenker til saker vi antar at våre lesere vil ha interesse av.

– Dersom vi aksepterer at jenter pakkes inn, men ikke gutter, er vi i ferd med å integrere kjønnsdiskriminering, skriver lektor og forfatter Espen Goffeng i en medrivende artikkel hos NRK Ytring:

6 år senere kommer burkinien etter jenter i samme situasjon. Dette er grunnen til at vi må protestere av full hals når noen vil gjøre svømming så vanskelig for det ene kjønnet – og kun det ene kjønnet – at de er nødt til å pakke seg inn for å få øvd på det.

«Burkinien i badetimen er et inkluderende tiltak», skriver Laial Ayoub i en kronikk hvor hun også skriver at hun måtte reise fra Norge til Libanon for å få badet (!). Vi skal altså kjønnssegregere for å inkludere. Betyr ikke det – rett ut – at vi integrerer kjønnssegregering? Er dette virkelig en holdning til jenter vi vil ha integrert i det norske samfunnet?

– Moderniteten har ikke overvunnet alle sine egne fiender, skriver professor og forfatter Terje Tvedt i en must read-artikkel hos Aftenposten:

Ikke bare den vestlige sivilisasjon, men sivilisasjonen overhodet er truet av islamismen. Det er en form for fanatisme og dogmatikk som ikke krever fromhet i livsførselen (som noen later til å tro) og som det er svært vanskelig å forstå logikken bak, men som utallige studier like fullt viser at er i stand til å motivere mange til å ta andres liv på de mest bestialske måter.

Det dreier seg altså om mennesker som uavhengig av sosial bakgrunn er blitt inspirert av en ideologi som prinsipielt avviser alt av fremskritt i humanitet, likestilling, religionsfrihet og individuell livsutfoldelse fordi det oppfattes som vestlig og anti-islamsk.

– Det er benektelsen hos de reaksjonære som splitter samfunnet, skriver leder for Senter for sekulær integrering, psykiater Shahram Shaygani i en svarartikkel til de voldsomme anklagene mot sekulære og reformistiske muslimer fra lærer og aktiv i Drammen Arbeiderparti, Tony Burner i Aftenposten:

De nye, liberale stemmene fra nordmenn med muslimsk bakgrunn, er selve motgiften for splittelsen i vårt samfunn. Slike stemmer har vært en mangelvare lenge.

Burner ser ikke verdien av selvkritiske stemmer som ønsker reformasjon blant muslimer. Han går inn i en benektende posisjon, tar på seg offerkappen og er ikke i stand til å se at islamistisk ekstremisme er toppen av et isfjell som heter islamisme.

– Islamister og ultrakonservative muslimer må ikke få lov til å dytte sin ukultur på oss under trylleformularet «religion», forfatter og samfunnsdebattant Mina Bai i et fremragende innlegg i «burkini-debatten» i Aftenposten:

Iran med sine adskilte strender og kjønnsapartheid bør ikke være idealet for integrering i verdens mest likestilte samfunn.

Og barne-burkini med sin seksualisering av jentebarns kropp, er ikke veien å gå for å integrere våre nye borgere.

Det er en fremgang for islamismen, som ikke må forbli uimotsagt. Vi trenger kunnskap og holdningsarbeid.

– Burkini, det nye symbolet for islamismen, skriver ovennevnte Shaygani i en glimrende artikkel hos Nettavisen:

Burkini er det nye symbolet for islamismen. Islamismen representerer den delen av den islamske verden som forsøker å endre samfunnet i retning av islamsk kjernetro og sharia. Flere ting står i veien for islamismen, blant annet sekulære verdier som ytringsfrihet, religionsfrihet, menneskeverd og likestilling. Mange som støtter hijab støtter sikkert også burkini og har følgende til felles: de forstår ikke den symbolske betydningen av hijab og burkini. De tenker enkelt (symbolfritt): kvinner og jentebarn som får lov til å svømme med burkini, lærer seg å svømme og det er det beste alternativet vi har.

Shoaib Sultan og Alexander Mousavi er ute i samme ærend i artikkelen Tildekning på dypt vann! på deres felles blogg «Over en kopp kaffe…»:

Debatten om bikini eller burkini for barn i skolealderen er en debatt som aldri burde kommet opp. Kjønnsdelt svømmeundervisning i skolen er en tankegang som bryter med grunnleggende verdier som sekularismen baserer seg på. Norge er et sekulært samfunn og alle som lever i dette samfunnet er fult klar over det eller burde sette seg godt inn i dette. Det er en misforståelse hvis noen tror at et flerkulturelt samfunn handler om å fire på grunnleggende verdier, mest av alt verdier som sikrer sekularismen både i et statlig perspektiv og i samfunnet forøvrig.