Islam

Enda et kristent gudshus blir moské

Da skjedde det igjen: I Bergen er et bedehus kjøpt opp og skal omgjøres til moské. Hvor er vi på vei, kjære politikere?

Denne gangen er det et lenge nedlagt bedehus, Gamle Hop, som er kjøpt opp. Bedehuset har stått tomt siden 1975. Nå er det kjøpt av Bergen muslimske forening, forteller Dagen. Pris 4,2 millioner kroner. Barn skal få koranskole og såkalt leksehjelp i moskeen. Altså nok et segregeringstiltak og tegn på avkristningen av Norge.

Moskeen skal åpnes neste år. Interessant er det at kvinner visstnok skal gå inn i moskeen gjennom det som omtales som «hoveddøren», mens mennene skal gå inn i moskeen der det i dag er en garasjeport. Hvordan dette vil se ut, får vi altså først vite neste år. At kvinner skulle få den største inngangen, ja, det ville være nærmest en revolusjon. Islam er som kjent ikke særlig kvinnevennlig.

Johannes Kleppa, tidligere redaktør i Dagen og bedehushistoriker, konstaterer følgende:

– Mens det blir mindre behov for bedehus og kirker, så er det stadig behov for flere moskeer – og de fylles opp.

Ja, islam vokser raskere og raskere i Norge. Det planlegges eksempelvis ny stormoské på 1000 m2 i Drammen. I Larvik er det også plan om stormoské. Pris totalt på over 40 millioner kroner. I Hammerfest er Folkets Hus blitt moské, mens i Skien ble den ærverdige GKS-kirken omgjort til moské. Kjøper lovet ikke å ta bort Davidstjernen. Det ble likevel gjort uten at det fikk konsekvenser for kjøper. Det bør også nevnes at i Hammerfest var politikere fra SV til FrP fornøyd over at Folkets Hus ble Allahs hus.

Det er ingen plan fra politisk ledelse, altså Regjeringen og Stortinget, om hvordan man skal forholde seg til islams økende makt, en religion som har stått ureformert i 1 400 år, siden Muhammeds maktdager som krigsherre, karavanerøver, politisk og juridisk leder. Vi snakker altså om en raskt økende trosretning som ikke har gått gjennom en humaniserende opplysningstid og som dertil har grunnleggende voldselement i sin kjerne. Sistnevnte utspant seg nylig i Istanbul. 41 drepte, over 230 skadde. Tausheten fra politisk hold tror jeg tidligere statsråd i Storbritannia, George Walden, har formulert svaret på:

 «Jeg ville vært til de grader alarmert av situasjonen (rundt islam i Europa, min anm.), at jeg ville gjort alt i min makt for å late som om den var under kontroll. Det er opp til politikerne å spille søt musikk under en krise, og det er opp til folk å forstå at det er lite annet regjeringer kan gjøre. Det de i alle fall ikke kan si, er at vi står overfor en trussel som vi ikke ser noen ende på fordi den i bunn og grunn skyldes et sivilisasjonssammenstøt. Vi fortalte sannhetene om IRA, men om det islamske
problemet lyver vi».

Det bør ikke herske tvil om følgende påstand fra åpningen av siste kapittel, Den tredje jihad, i boka Islam Den 11. landeplage:

Vi har en islamsk nasjon i vår midte, en Medina-nasjon. Med velmenende, naive og sikkert også ganske uopplyste politikeres hjelpende hender, har denne form for islam fått lov til å bli Norge og Europas viktigste religion. Den er viktigere og sterkere enn kristendommen, ikke grunnet antall tilbedere, men grunnet tilbedernes intense, lidenskapelige overbevisning om at de tilhører en verdensomspennende supernasjon. Den er viktigst også fordi den krever et større rom enn alle andre religioner eller grupperinger. Den er viktigst også fordi den ikke ydmykt ber om særbehandling, men aggressivt krever rom for sine doktriner, det være seg i matveien, klesveien, i sin motstand mot kvinners likhet, homofiles menneskerettigheter og den frie tanken. Den er viktigst fordi dens tilhengere ikke innvandrer til Norge og Europa. De tilvandrer og skaper egne samfunn. Ikke minst er den viktigst også fordi viljen til å bruke aggresjon og endatil vold mot kritikere, lammer omgivelsene.

Demografi teller

La meg vise til utviklingen i Storbritannia, nærmere bestemt England og Wales, som er et illustrerende eksempel på den demografiske utviklingen knyttet til religiøs tro. I perioden 2001 til 2011 økte den muslimske befolkningen fra 1,5 millioner til 2,7 millioner. Dette er nesten en dobling fra 2,7 prosent av den totale befolkningen til 4,8 prosent. Over en halv million av økningen så man i aldersgruppen 25 år og yngre. Muslimene er således en ung befolkning, som i hele EU-regionen. 48 prosent av de britiske muslimene er nå under 25 år og nesten en tredjedel er 15 år eller yngre. Samtidig er ni av ti muslimer 50 år og yngre. Blant dem som definerer seg som kristne er aldersprofilen en helt annen. 22 prosent er 65 år og eldre, mens 43 prosent er i alderskategorien 50 år og eldre. Kun 25 prosent var 25 år eller yngre.

Tross den kontinuerlige befolkningsøkningen i England og Wales, sank den aldrende kristne befolkningen med 4,1 millioner personer i perioden 2001 til 2011. Økningen av antall muslimer er drevet av innvandringen og muslimers høyere fødselsrater. Sistnevnte er særlig relevant for dem med bakgrunn fra Pakistan og Bangladesh, de to desidert største muslimske gruppene. I tillegg kommer fenomenet at rundt 5 000 personer konverterer til islam, årlig. Den muslimske befolkningen økte således 10 ganger hurtigere enn resten av befolkningen i nevnte periode.

Derfor sier demografer nå at islam er på vei til å bli den dominerende religionen i England og Wales innen neste generasjon, om rundt 20 år eller tidligere. Anslaget baserer seg blant annet på at i 2001 definerte én av 20 borgere under 25 år seg som muslimer. I 2011 gjorde én av ti borgere det samme. For at denne spådommen skal gi mening, må man i tillegg ha med seg at 25 prosent av befolkningen regner seg som ateister.

Innen én generasjon, altså. Det er knapt til å tro. Hadde man postulert en slik påstand for få år siden, hadde man vel vært i en overhengende fare for å bli kategorisert som mentalt utilregnelig.

Liste over moskeers fremvekst

Utviklingen i Norge går også i én udiskutabel retning: Islam vokser. Hvis lesere kjenner til eksempler fra sine bosted på bygninger/tomter som kjøpes opp for å gjøres om til moské, vær vennlig å gi oss beskjed. Ettersom ikke MSM eller politikere har dette temaet på dagsordenen, mener jeg det er viktig at vi i HRS får laget en fullgod liste for Norge.