Aktuelt

Den drepende «humanismen»

Den libyske kystvakten anklager EUs politikk for å lokke mennesker i døden i Middelhavet ved å la «redningsbåter» gå så tett opp mot den libyske kysten at enda flere lokkes ut i båter som har få timers flyteevne. På en uke anslås det at opp mot 1 000 personer er druknet. Hvor mange som omkommer på ferden gjennom Sahara, kjenner antakelig ingen til. Hvordan ville reaksjonene vært om likene fløt i land på Europas badestrender?

Jeg fatter ikke at EU, anført av Angela Merkel, fortsetter den «humanitære stormannsgalskapen» som dreper antakelig hundrevis av mennesker daglig. Nå reagerer dertil den libyske kystvakten med anklager om at EUs politikk lokker mennesker i døden i Middelhavet ved å la «redningsbåter» gå så tett opp mot den libyske kysten at enda flere lokkes ut i båter som har få timers flyteevne. På en uke anslås det at opp mot 1 000 personer er druknet. Hvor mange som omkommer på ferden gjennom Sahara, kjenner antakelig ingen til. Hvordan ville reaksjonene vært om likene fløt i land på Europas badestrender?

Lik på lik skylles i land på Libyas strender. Som vi skrev i går, kan rundt 800 000 personer ha tatt seg til Libya for å prøve å komme seg videre over havet til Europa. Så langt i år har over 200 000 tatt seg inn på det europeiske kontinentet, mer enn dobbelt så mange som i de fem første månedene i fjor.

Noen reddes, for andre er alt over.

Noen reddes, for andre er alt over.

Han har et navn.

Han har et navn.

Jeg er ingen rakettforsker, men baserer meg stort sett på det jeg anser som fornuft utfra foreliggende faktiske forhold. Jeg mener således at det ligger åpent i dagen at EUs politikk; å sende skip som plukker opp folk i Middelhavet for å bringe dem videre til Europa, er en garanti for at båttrafikken med migranter organisert av kyniske menneskesmuglere ikke bare fortsetter, men antakelig vil øke på nå i sommermånedene. Dess flere som lykkes med ferden over havet, jo flere familiemedlemmer, venner og bekjente stimuleres til å ta sjansen på overfarten.

Som kjent er ingenting annet hellig enn det levende livet. Det er denne helligdommen EU krenker i hundretalls om dagen nå.  Hvert eneste lik som skylles i land, har dessuten kjære som ofte ikke en gang underrettes om dødsfallet, og dermed har de etterlatte heller ingen grav å gå til. Dette er en så kynisk virkelighet at det knapt er til å fatte. Jeg har sagt det før og gjentar det nå: EUs politikk er en drepende, falsk «humanisme». Det humane er å stoppe båttrafikken over Middelhavet med migranter og asylsøkere (det samme gjelder Balkan-ruten), og opprette asylmottak i nærområdene. Hvorfor skjer ikke dette? Er det r-ordet som blokkerer fornuften? Er det politikeres higen etter å prøve å fremstå som humanister av edleste sort som lar den kynisk-tragiske trafikken fortsette?

Når endatil kystvakten i Libya roper ut mot EU, burde man forvente at Brussel lyttet? Rundt 1 000 lik – uten redningsvester – på strendene til Libya på en uke, sies det derfra, og kystvakten skylder på «redningsbåter» i regi av EU som går så tett på Libyas kyst at folk legger ut i båter som knapt klarer å flyte i et par timer, melder Daily Mail. Representanter for Røde Halvmåne forteller at de finner lik av barn ned i syv-årsalderen.

Operation Sophia

Operation Sophia

Men likene skylles ikke i land i Europa, så europeiske kameralinser er ikke så ivrige. Er det ikke da assosiasjoner går til r-ordet?

Mohammed al-Mosrati, a spokesman for Libya’s Red Cres­cent char­ity, said the bod­ies were not ‘decom­posed and there­fore have drowned within the past 48 hours’. The chil­dren found dead were between seven and ten, accord­ing Bahaa Al Kwash, another Red Cres­cent worker.

‘It is very painful, and the num­bers are very high,’ he said, adding that the dead were not wear­ing life jack­ets – some­thing the organ­i­sa­tion had noticed about bod­ies recov­ered in recent weeks.

‘This is a cross-bor­der net­work of smug­glers and traf­fick­ers, and there is a need for an inter­na­tional effort to com­bat this phe­nom­e­non.

Representanten for Røde halvmåne sier rett ut at NATO og EU må ta skylden for den veldige økningen av drukninger. Operation Sophias militærbåter skulle ikke minst ta menneskesmuglere, men hvor mange smuglere er med ut på «tur» i disse båtene? Hvor naiv/dum er det mulig å tillate seg å være?

Neppe mange menneskesmuglere som plukkes opp her av NATO og EU-skip.

Neppe mange menneskesmuglere som plukkes opp her av NATO og EU-skip.

Fra den libyske kystvakten heter det således at EUs «redningsbåter» pusher den territoriale kystgrensen til Libya.

‘I blame Nato and the EU for many of these deaths,’ he told The Times. ‘Their res­cue ships from Oper­a­tion Sophia and such­like now push to the 12-nau­ti­cal-mile limit of our ter­ri­to­r­ial waters.

‘The migrants respond to this by try­ing to cross in greater num­bers, and the smug­glers respond by send­ing them to sea in s****ier and s****ier craft, designed to stay afloat for a few hours only.’

He added: ‘The more are drawn, the more try. The worse their craft, the more they die.’

Colonel Gas­sim blamed Europe for ‘doing noth­ing but count­ing bod­ies’ in efforts to stop the mas­sive ille­gal migra­tion from Libya.

Hva ville EUs reaksjon vært om tusener av typisk afrikanske lik fløt i land på badestrender i Italia, Spania og Hellas denne sommeren?