Integrering og integreringspolitikk

Konfliktene rundt islam øker i Tyskland, og hva er agendaen til NRKs korrespondent?

Partiet Alternativ for Tyskland (AfD) vedtok partiprogrammet sitt i helgen. Da er både mediene og de såkalte antirasistene på hugget, fordi AfD er på vakt mot ureformert islams fare for det åpne demokratiet. Muhammeds islam fra Medina er mer politikk og juss enn teologi. Derfor er denne form for islam…

Partiet Alternativ for Tyskland (AfD) vedtok partiprogrammet sitt i helgen. Da er både mediene og de såkalte antirasistene på hugget, fordi AfD er på vakt mot ureformert islams fare for det åpne demokratiet. Muhammeds islam fra Medina er mer politikk og juss enn teologi. Derfor er denne form for islam uforenelig med det tyske demokratiet, mener AfD. Dette får NRKs korrespondent Guri Norstrøm til å insinuere at partiet mener at «alle muslimer er terrorister», samtidig som hun unnlater å fortelle om de flere hundre arrestasjonene av voldelige demonstranter. Norstrøm rapporterer kun om «flere antirasistiske demonstrasjoner», og siterer samtidig en muslimsk leder som sier at muslimene nå behandles slik nazistene behandlet jødene. Hva er agendaen?

AfD har nå på nasjonalt plan 14 prosents oppslutning, og i helgen ble partiprogrammet vedtatt på årsmøtet. Stedfortredende partileder Beatrix von Storch har tidligere uttalt til Frankfurter Allgemeine at «islam er i seg selv en politisk ideologi», hvilket stemmer hvis man tar utgangspunkt i at islams tidsregning starter i 622 i Medina, der Muhammed ble militær, politisk og juridisk leder. Storch mener således at islam «ikke er forenelig med grunnloven». Det mener også Ungarns Viktor Orban. Samtidig sa Storch dette:

«Mange muslimer hører hjemme i Tyskland…»

Nei, islam fra Medina er ikke en del av tysk kultur og historie. Det er ikke islam som har medvirket til det Tyskland vi kjenner verdimessig. Derfor varslet Storch forbud mot minareter – som Sveits – da disse er tunge symboler på Muhammeds maktislam. De kjønnsfascistiske plaggene heldekkende slør for kvinner, ønsket Storch også fjernet fra det offentlige rommet – som Frankrike har gjort. Men Storch er altså positiv til demokratisk innstilte muslimer.

AfD vil videre ha bedre kontroll på finansiering av moskeer. I dag befinner det seg nesten 1 000 tyrkiske imamer i landet, utsendt fra tyrkiske myndigheter ved Direktoratet for religiøse anliggender. Samtidig planlegger Saudi-Arabia 200 nye moskeer, i landet som i dag skal ha rundt 900 moskeer. Merkel ser en annen vei. Det gjør også NRK.

På morgennyhetene i dag (P2 kl 08.46) var AfDs årsmøte på dagsordenen. Jeg skrev like godt av hele ordvekslingen mellom studio og korrespondent Guri Norstrøm, etter at studioverten spurte Norstrøm hva det innebærer at AfD har vedtatt at «islam ikke hører hjemme i Tyskland», en formulering som er høyst upresis.

Guri Norstrøm: De sier i partiprogrammet at islam ikke hører hjemme i Tyskland. De mener det er uforenelig med den tyske grunnloven. De ønsker å forby det de kaller islamske maktsymboler, som minareter på moskeer, bønnerop og klesplagget burka.

Studiovert: Ble dette enstemmig vedtatt?

Norstrøm: Det ble vedtatt med stort flertall i hvert fall, men det var en veldig opphetet debatt som varte i rundt to timer rundt akkurat dette punktet, og det var noen i salen som ønsket at man skulle respektere religionsfriheten og ikke dømme alle muslimer som terrorister (anm. min utheving). Men den fraksjonen ble ikke hørt. En delegat fra Lünburg sa at han oppfordret alle til å bli kjent med muslimer i sitt eget lokalsamfunn og forsøke å få i gang en dialog, men han ble buet ut av de rundt 2 000 andre delegatene som var til stede.

Studiovert: Dette partiet, Alternativ for Tyskland, hvor store er de nå?

Norstrøm: 14 prosent, tredje største partiet. Først nå et partiprogram.

Studiovert: Hvordan er reaksjonen på helgens vedtak blant vanlige tyskere?

Norstrøm: Det har vært flere antirasistiske demonstrasjoner utenfor partiets landsmøte i helgen. Ellers har Merkel ved flere anledninger sagt at, jo da, islam hører hjemme i Tyskland, og det er ingen tvil om at den tyske grunnloven gir folk full religionsfrihet. Det bor tross alt nesten fire millioner  muslimer her i Tyskland, det vil si rundt fem prosent av den totale befolkningen og de aller fleste av dem er tyrkere som har vært integrert og etablert i det tyske samfunnet i flere tiår. Ellers er jo reaksjonen for eksempel fra det tyske muslimske sentralrådet, han har tidligere sagt at Alternativ for Tysklands holdninger mot muslimene ligner de holdningene som nazistene hadde mot jødene i sin tid.

Antidemokratiske krefter i sving.

Antidemokratiske krefter i sving.

Da var nazistemplet på plass. Gratulerer Norstrøm, og det ved bruk av etter all sannsynlighet en tro Medina-muslim, en ideologi i kamp med nettopp jødene og det åpne demokratiet!

Så til demonstrasjonene. Går vi til Süddeutsche Zeitung får vi vite om brenning av bildekk og folkemengder som prøvde å blokkere inngangen til årsmøtet.  I tillegg var det demonstrasjoner andre steder, som på Autobahn 8, og politiet forteller om 8 – 900 voldelige deltakere i protestene, og til sammen endte rundt 400 i arresten. Politiet, 1 000 i antall, måtte bruke både pepperspray og vannkanoner i forsøk på å holde massen, som var bevæpnet med både jernstenger og balltrær, under kontroll. Ikke akkurat en uskyldig antirasistisk demonstrasjon, med andre ord.

La oss si det slik: Det er godt vi i dag har internett så vi kan få noe variert informasjon.

At AfD er et resultat av den snakkende politikerklassens svik mot fundamentale europeiske verdier, burde være åpenbart endog for politiske søvngjengere. De nekter å kle av seg den mentale burkaen.