Innvandring

Frankrike: Økende bekymring for islams rolle i samfunnet

En meningsmåling utført for den franske avisen Le Figaro, som jevnlig som måler folks oppfatning av islam, viser en økende bekymring for islam og dens rolle i Frankrike. Den økende bekymringen fordeler seg over hele det politiske spektrum. I 2010 mente 39 prosent av sosialistpartiets velgere at…

En meningsmåling utført for den franske avisen Le Figaro, som jevnlig som måler folks oppfatning av islam, viser en økende bekymring for islam og dens rolle i Frankrike.

Den økende bekymringen fordeler seg over hele det politiske spektrum. I 2010 mente 39 prosent av sosialistpartiets velgere at islam tar for mye plass i det franske samfunnet, men i den nye mener hele 52 prosent det samme. Le Figaros redaksjon mener at opinionsmålingen bekrefter befolkningens «totale avvisning» av islam i Frankrike etter fjorårets omfattende islamistiske terrorangrep i Paris som krevde hhv. 17 og 130 liv.

Mangelen på moskeer har i noen tilfeller ført til bønn på åpen gate i Frankrike. Foto: Al Jazeera.

Mangelen på moskeer har i noen tilfeller ført til bønn på åpen gate i Frankrike. Foto: Al Jazeera.

I følge målingen mener 47 prosent av respondentene at tilstedeværelsen av muslimske miljøer er en trussel mot Frankrikes identitet, hvilket er fire prosentpoeng høyere enn i 2010. 19 prosent mener derimot at muslimer beriker Frankrike kulturelt.

Meningsmålingsinstituttet Ifop har regelmessig målt holdningene til islam i det franske samfunnet siden 1989 og endringene i årene som har gått viser et bilde av en nasjon hvis toleranse begynner å bli tynnslitt, melder Breitbart.

I 1989 var 33 prosent av den franske befolkningen positive til oppføringen av moskèer, mens det samme tallet i dag er på små 13 prosent. Samme år var 31 prosent motstandere av generell islamsk tilsløring. Dette antallet har nå økt til 63 prosent.

French people’s growing distrust of Islam’s role in the country comes as data from across Western Europe shows that rather than becoming more assimilated over time, the views of second and third generation Muslims have become increasingly hardline.

Anouar Kbibech, Chairman of the French Council of the Muslim Faith, responded to the survey’s results saying that negative perceptions of Islam cause distress to Muslims living in France.

The French, he comments, must look upon Muslims as full citizens. He noting that in the past Muslims demanded a right to “difference”, Le Figaro quips that now the Muslims in France will demand a right to “indifference”.

Breitbart

Le Figaro