Redaksjonelt

Leseanbefalinger

Det blir publisert så mye leseverdig om dagen at vi dessverre ikke rekker over alt eller får skrevet selvstendige artikler om det. Derfor legger vi ut klipp og lenker til saker vi antar at våre lesere vil ha interesse av. Professor Terje Tvedt om den europeiske elitens tenkemåte i…

Det blir publisert så mye leseverdig om dagen at vi dessverre ikke rekker over alt eller får skrevet selvstendige artikler om det. Derfor legger vi ut klipp og lenker til saker vi antar at våre lesere vil ha interesse av.

Professor Terje Tvedt om den europeiske elitens tenkemåte i Dagbladet:

Men Jaglands nye versjon av historien har et mål. Europarådet skal, i klassisk paternalistisk ånd, avklare noen av de store stridsspørsmålene innenfor historievitenskapen – for å «gjøre muslimene stolte, for de har mye å være stolte av».

Det er alltid grunn til å være bekymret når politikere vil retusjere fortiden for å tilpasse den sine verdensbilder. Det er ekstra urovekkende når en slik autoritær idé beskrives som en nødvendig handling av overordnede moralske grunner. Lederen av Arbeiderpartiet, Trygve Bratteli, sa da han på 1970-tallet hørte om Thorbjørn Jaglands stigende stjerne (tatt fra Hans Olav Lahlums bok, «Haakon Lie»): «Hvis han der får noen makt i dette partiet, skalker jeg alle luker!».

Det kan neppe være tvil om at dersom Jaglands forståelse av islamistisk terrorisme får dominans og han samtidig blir vår historielærer, så må vi alle skalke lukene.

Det samfunnsmessige problemet er at Jagland ikke er alene. Hans oppfatninger er påvirket av tunge idéhistoriske tradisjoner.

Professor emeritus ved Norsk Handelshøyskole, Rögnvaldur Hannesson om oppskrift på katastrofe i Bergens Tidende:

Men vi står nå ved en skillevei. Alt flere er av den oppfatning at elitene ikke lenger leverer. Misnøyen gjelder to områder. Først er det stagnasjonen i levestandarden. Den er kanskje mest utbredt i USA, hvor alt flere opplever stagnasjon eller endog nedgang i reallønn. Den tidligere overbevisning at ens etterkommere vil få det bedre enn man hadde det selv er blitt erstattet av det motsatte.

I Europa gjelder misnøyen i større grad innvandring av fremmedkulturelle elementer, først og fremst muslimer. Disse har for lengst dannet sine egne gettoer og subkulturer i selvpålagt isolasjon fra det øvrige samfunn. Det er fra andre generasjon i disse gettoene som de islamske terrorister rekrutterer sine medlemmer.

De etablerte makteliter i Vest-Europa har i sin misforståtte godvilje bygget opp et fiendtlig fremmedelement i sine egne samfunn og ikke hatt forstand til å legge om kursen når konsekvensene av deres politikk er blitt mer og mer åpenbare. De høster nå som de sådde.

Stort portrettintervju med Nettverket LIMs frittalende nye leder Mahmoud Farahmand i Nettavisen:

– Som innvandrere har vi selv valgt å komme hit, og det er vår oppgave å lykkes i dette samfunnet. Er man misfornøyd med ting, så er det lov, men jeg mener … Se på Skandinavia og på det norske samfunnet. Dette må være stedet i verden hvor det er lettest å lykkes. Vi har gratis skole, du kan studere så mye du vil, vi har tilrettelagte systemer for at folk skal kunne få seg jobb. Vi gjør det vi kan for at folk skal kunne lykkes. Da må det gå an, også for innvandrere.

Mahmoud Farahmand (36) er innvandreren som har kalt integreringspolitikken naiv, som har tatt til orde for hijabforbud i grunnskolen og som refser norske politikere for å ta med silkehansker på dogmatiske imamer og religiøs fanatisme. På toppen av det hele avviser han at rasisme er et problem i det norske samfunnet.

Det gjør ham også upopulær hos enkelte: «Du, Mahmoud, trenger ikke å snakke, du er den som skaper hat mot muslimer», lød en advarsel i Nettavisens kommentarfelt denne uken – med en påminnelse om at han en dag skal møte sin skaper.