halshugging_Bukhari_Oslo

Straffen for ikke å faste: døden.