Islam

Hva er det med islam?

De fryktelige terrorhandlingene i Europa den siste tiden setter igjen søkelyset på islam og legitimering av vold i religionens navn. Som så mange andre som har arbeidet i muslimske land over mange år har jeg sett denne radikaliseringen spre seg fra kjerneområdene i Midt Østen og inn i Europa. Dette…

De fryktelige terrorhandlingene i Europa den siste tiden setter igjen søkelyset på islam og legitimering av vold i religionens navn.

%22Political_Middle_East%22_CIA_World_FactbookSom så mange andre som har arbeidet i muslimske land over mange år har jeg sett denne radikaliseringen spre seg fra kjerneområdene i Midt Østen og inn i Europa. Dette er holdninger som ikke hører hjemme i et demokratisk og likeverdig samfunn og som må bekjempes. Hva er det da med islam som gjør at det drepes i religionens navn og at unge nordmenn drar til Syria?

Dette er selvfølgelig et komplekst spørsmål og grunnene er mange, men to forhold peker seg etter min mening ut som særlig viktige.

Religiøse ledere. Den ene hovedgrunnen er mange av de religiøse ledernes manglende fordømmelse av radikaliseringen og volden i islams navn. Det er påtagelig hvor mange innen det islamske presteskapet og andre ledere som stilltiende aksepterer bruk av vold og endatil støtter ekstremistene. Dette gjenspeiler seg også i befolkningen i mange muslimske land. I et relativt moderat muslimsk land som Tyrkia mente over 50% av befolkningen i en nylig undersøkelse av vold var akseptabel for å fremme islam, for ikke å nevne mer konservative stater hvor tallene ligger mye høyere. Som en kommentator i Tyrkia sarkastisk skrev: «Istedenfor å bruke tid og krefter på å debattere hvor mye klær et par bør ha på seg når de har sex, eller dusjer, kunne det være en tanke for presteskapet å bruke denne energien på å definere islams grunnverdier og bekjempe radikaliseringen».

Presteskapet har stor autoritet i mange muslimske land, også i moskeene i Norge, og mange har dessverre ikke brukt denne autoriteten til å ta et klart standpunkt mot radikaliseringen og volden.

Internett. En annen hovedgrunn til radikaliseringen er propagandaen på internett. Under mitt arbeid i Syria samarbeidet jeg med lokale organisasjoner som også gav meg beskyttelse når jeg var inne i landet. I utgangspunktet var de «relativt» moderate, selv om noen senere har sluttet seg til IS. Jeg kunne ikke gå inn på et kontor uten å bli møtt av krigere som løp over dataskjermen og skjøt eller sloss for islam, mens koran-vers ljomet i bakgrunnen. Eller sette meg inn i en bil uten at kassetten med koran-vers kom på. Dette var stort sett det eneste de så og hørte på og det formet hele deres oppfatning av konflikter og verden. I stort var all elendighet forårsaket av USA og Israel (dette var før Russland startet opp i Syria), mens islam bare forsvarte seg mot denne sammensvergelsen. Slik er nok også oppfatningen og påvirkningen hos de i Norge og andre steder i verden som stort sett får sitt verdensbilde fra slike nettsteder. Hvis man går inn og ser på den store mengden av voldelige propagandaen som finnes på islamske nettsteder, skal man ikke forundres over at unge mennesker som sluker dette rått, blir radikalisert.

Uten at denne propagandaen på sosiale media møtes med motinformasjon med fokus på menneskeverd, likeverd og demokratiske verdier vil bare radikaliseringen av ungen mennesker øke. Det er påtagelig hvor få muslimske nettsteder som tar opp denne kampen.

Selvfølgelig er det en rekke andre faktorer som også medvirker til radikaliseringen, som Koranens aksept av vold for å fremme religionen, marginalisering og familie/venners påvirkning etc, men den største trusselen kommer, etter min mening, fra moskéen og internett.

Forfatteren har jobbet i flere år for Forsvaret, UD og hjelpeorganisasjoner, bla. annet i Libanon, Jordan, Palestina, Irak, Afghanistan, Sudan og Syria.