flyktningleir Europa

Flyktningleirer i Europa, her fra grensen mellom Hellas og Makedonia.