widvey_Shah

Kulturministeren med Ali Shah ved sin side. Dialog og hygge.