islam.net.håndsopprekning

Selvsagt støtter vi sharialovverk! Islam Nets konferanse for "vanlige muslimer", som det het.