toniqab3

Stephansen vil ikke ta innover seg at vi snakker om despotisk ideologi, som ikke minst er kjønnsfascistisk?