afsar_Aftenposten_utvandret

Har Aftenposten med slike vulgære oppslag, dertil med en mann som ikke vil ta avstand fra å drepe homofile, valgt å utvandre fra vår tids viktigste debatt?