Islam

Danmark atskiller «barnebruder» på asylmottak

Det er oppdaget 27 tilfeller av såkalte barnebruder som lever sammen med voksne ektemenn på danske asylmottak. De vil nå bli atskilt, også i tilfeller der paret har barn. Sosial- og innenriksminister Karen Ellemann varslet allerede i januar at den daværende praksisen med automatisk anerkjennelse av utenlandske ekteskap hvor den…

Det er oppdaget 27 tilfeller av såkalte barnebruder som lever sammen med voksne ektemenn på danske asylmottak. De vil nå bli atskilt, også i tilfeller der paret har barn.

Sosial- og innenriksminister Karen Ellemann varslet allerede i januar at den daværende praksisen med automatisk anerkjennelse av utenlandske ekteskap hvor den ene parten er mindreårig ville opphøre. – Når man oppholder seg i Danmark, så gjelder danske normer og regler og det skal gjøres meget klart overfor asylsøkere, sa Ellemann.

Udlændingeminister Inger Støjberg har i dag besluttet, at mindreårige asylansøgere ikke længere må leve dør om dør eller dele seng med deres ældre ægtefæller på danske asylcentre.

Udlændingestyrelsen satte i slutningen af januar en undersøgelse i gang af, hvor mange piger mellem 14 og 17 år – såkaldte barnebrude – der bor sammen med deres voksne ægtefæller i de danske asylcentre. Røde Kors har oplyst at:

  • En 14-årig bor sammen med sin samlevende på 28 år. De er nu indkvarteret hver for sig.
  • Tre 15-årige bor sammen med personer på henholdsvis 20, 25 og 28 år.
  • To 16-årige bor sammen med personer på 20 år.
  • To 17-årige bor sammen med personer på henholdsvis 18 og 20 år.

Ingen af disse par har børn.

I tillegg har kommunene Tønder, Thisted, Jammerbugt, Langeland og Vesthimmerland funnet 19 saker som involverer mindreårige jenter.

»Det er fuldstændig uacceptabelt, at der i øjeblikket bor mindreårige i det danske asylsystem med en ægtefælle eller samlever, og jeg har bedt Udlændingestyrelsen om straks at sætte en stopper for det. Vi skal selvfølgelig sikre, at unge piger ikke bliver tvunget til at leve i et forhold med en voksen på asylcentrene,« udtaler Inger Støjberg i en pressemeddelelse.

Konkret har hun bedt Udlændingestyrelsen om at skille parrene ad i aktuelle sager, hvor mindreårige bor sammen med en ældre ægtefælle eller samlever. Fremover gælder kravet om adskillelse også for par, der måtte have et eller flere fælles børn.

Det er den seneste tids historier i pressen om barnebrude på asylcentrene, der har fået ministeren til at gribe ind. I januar iværksatte Inger Støjberg en »hastehøring«, der skulle klarlægge, hvor mange barnebrude, der findes på danske asylcentre.

Mindreårige asylsøkere under 15 år skal heretter alltid atskilles fra ektefelle eller samboer.

Jyllands-Posten: Støjberg adskiller asylcentrenes »barnebrude« fra deres ægtefæller