Anbefalt litteratur

Der muslimer slår seg ned, rykker islamistiske krefter inn

«Det er på tide å våkne. Vi har ikke flere liv å miste. Boken Islam. Den 11. landeplage er en vekker. Kjøp den. Les den. Det er din framtid som står på spill.» Dette skriver forfatter Else Berit i bokanmeldelse hos Nettavisens gjesteblogg. Gjengitt med forfatteren Else Berit…

«Det er på tide å våkne. Vi har ikke flere liv å miste. Boken Islam. Den 11. landeplage er en vekker. Kjøp den. Les den. Det er din framtid som står på spill.» Dette skriver forfatter Else Berit i bokanmeldelse hos Nettavisens gjesteblogg.

Gjengitt med forfatteren Else Berit Kristiansens tillatelse  Først publisert hos Nettavisens gjesteblogg

Det skjer noe når nærmere tyve års arbeid for undertrykte grupper i samfunnet beskrives og samles mellom to permer. Skjulte sammenhenger løfter seg fram. Det er nettopp det man kan si om Hege Storhaugs bok. Muslimer er forfulgt av islamistiske krefter fra midt-østen som vil holde dem langt borte fra frihet, likhet og brorskap.

5.opplag_17000

Det store sviket

Hege Storhaugs hjerte ligger først og fremst hos muslimske kvinner og barn. Det har gjennomsyret alt hennes arbeid, og avtegner seg også i boken. Fortvilelsen over at det sekulære samfunnet har sviktet dem fundamentalt, preger tekst og undertekst på hver eneste side. Muslimer har fått lov til å komme til Europa og Norge, men der stopper det. Friheten, likheten og brorskapet har vi nektet dem, og vi unnskylder forbrytelsen med at vi må tolerere dogmene i en undertrykkende, politisk ideologi som hevder å være en religion.

Likegyldigheten

Salige Elie Wiesel benyttet hver anledning han hadde til å fortelle verden at det ikke er hatet som er farligst, men likegyldigheten. I mange år har vi visst at det predikes mot likestilling, mot kvinners frihet, mot ytringsfrihet, mot jøder og mot homofiles rettigheter i en lang rekke av moskeene i Norge og resten av Europa. Vi har visst at mange av de religiøse lederne jobber mot integrering for muslimer, og forårsaker det utenforskapet som pekes ut som den fremste årsaken til radikalisering. Av frykt for å bli stemplet som rasister og islamofobe, og av frykt for islamisters vrede, har vi bredt en likegyldig, mørk kappe over disse fakta. Isteden har vi brukt kreftene på å stå imot ethvert forsøk på å få sannheten fram i lyset. Islam. Den 11. landeplage avslører det meste som er forsøkt holdt skjult om islamismens inntreden i våre samfunn.

Tale med to tunger

Utallige artikler fra Hege Storhaugs penn har dokumentert at det gjerne tales i tråd med sekulære verdier i offentlig presse, og ofte mot alt sekulært på youtube, og på talerstoler der islamistiske ledere samler muslimer. Det mest sjokkerende eksempelet som beskrives i boken gjelder bydelen Tower Hamlet i London. Dessverre er eksemplene altfor mange, også her hjemme. Islam. Den 11. landeplage viser at mange av lederne i moskeer og muslimske foreninger i Norge i virkeligheten står for et verdisyn som burde få det til å gå kaldt nedover ryggen på enhver, et verdisyn menighetene synes å underkaste seg, akkompagnert av trusler om utstøtelse, tap av ære og evig pine i helvete. Hege Storhaug har besøkt en lang rekke islamske trossamfunn i utlandet og her hjemme. Det er hun som har gjort gravearbeidet journalister i den offentlige presse burde ha gjort.

Muslimer flykter

Muslimer flykter først og fremst fra stagnerte, islamske samfunn som gir fattige kår. Det har de gjort i mange tiår allerede. Den arabiske våren har i tillegg gitt kriger å flykte fra. Muslimer som alle andre, ønsker seg frihet, økonomisk trygghet og muligheter til å utvikle seg som mennesker. Det skal ikke bli mange titall muslimer i et lokalsamfunn i Norge før islamistiske krefter rykker inn for å sikre at de ikke hengir seg til de vestlige frihetsverdiene som kan gi dem det de ønsker seg. Enten det er i Alta, i Stjørdalen, i Larvik eller på Elverum, religiøse ledere følger etter for å holde dem på plass, som oftest finansiert av Saudi Arabia, i samarbeid med norske myndigheter. Hege Storhaug kaller budskapet deres «Medina-islam,» som står i sterk kontrast til ydmykheten, toleransen og nåden som var rettesnor i islams Mekka-periode.

Krig

Myndighetene gjør ikke jobben sin med å beskytte landet og dets innbyggere mot islamistiske, hatefulle dogmers innflytelse. Da er det pressens oppgave å sørge for at de tar rev i seilene. Historien har vist at når pressen svikter, slik den har gjort over hele Europa, kommer dissidentene på banen. Hvis ikke de heller blir hørt, følger krig. Hege Storhaug står i første rekke av dissidenter. Islam. Den 11. landeplage er et av hennes forsøk på å få oss til å lytte, det beste forsøket hennes hittil, ført i et språk alle kan forstå.

Det er på tide å våkne. Vi har ikke flere liv å miste. Islam. Den 11. landeplage er en vekker. Kjøp den. Les den. Det er din framtid som står på spill.