Politikk

Må avlyse grunnet manglende sikkerhet

Jeg har booket en rekke signeringer og foredrag. Nå begynner avlysningene å komme inn. Bokhandlerne frykter for sikkerheten både for seg og kundene, mens politiet har kapasitetsproblemer.

Jeg fikk navn og telefonnummer til en Norli-butikk på et storsenter. Beskjeden var et ønske om at jeg en lørdag før jul møtte frem og signerte bøker. Jeg ringte nå denne formiddagen. Beskjeden var like klar som trist:

– Vi tør ikke grunnet sikkerhet av hensyn til julehandlende kunder og nærliggende butikker. Vi kan ikke utsette dem for en sikkerhetsrisiko.

Sykdomstegn

Dette har jeg aldri opplevd før, og ingen andre burde heller oppleve at ens frihet til å møte medborgere begrenses på denne måten. Jeg gir beskjed fordi jeg kvakk, jeg ble skjelven (fortvilelse og opprørthet), og redselen som den ansatte formidlet er et sykdomstegn i samfunnet vårt. Så mye for ytringsfrihet, «mer åpenhet, mer demokrati», jamfør tidligere statsminister Jerns Stoltenbergs ord etter den verste terroren i norsk samtid.

Jeg har skrevet en bok om frihet, om presset på menneskerettigheter, om kvinners rettigheter, om jøders selvfølgelige rett til å nyte full frihet, det samme gjelder homofile – alle tre gruppene under press nå fra et voksende islam som ikke er humanisert og modernisert. Bokens 2.opplag ankom i går kveld. Det har vært utsolgt i over en uke. Allerede er 3. og 4.opplag er på vei. Folket har talt. Boken traff en tidsnerve.

Nå 4. opplag, 12 000 eksemplarer

Nå 4.opplag, 12 000 eksemplarer

Uvettig politikk

På de hittil tre arrangementene med boken (Lier, Fredrikstad, Grorud) har det vært væpnet politi til stede. Det er i seg selv sjokkerende, særlig for publikum. Det er vår nye virkelighet. Skapt av en uvettig politikk Europa over gjennom flere tiår.

Det er tungt å konstatere at vi borgere berøves frihet nå. Forferdelig tungt.

La det være klart: Ja, voldstrusselen i Norge og Europa kommer særlig fra ekstremister innen islam i disse tider. Jeg er dog verken enøyd eller naiv. Voldelige politiske element som selv mener de tilhører venstresiden, kan vel så gjerne utgjøre en fare for oss som står opp mot religiøs fascisme.

Ny beskjed: Telefonbeskjed fra Larvik der jeg 1. desember var booket inn for bokforedrag. Det er avlyst. Politiet trenger 14 dager for å gjennomføre en såkalt ROS, risiko- og sikkerhetsanalyse. Dette er et pålegg fra justismyndighetene knyttet til større åpne arrangement der man forventer en viss risiko, ble jeg fortalt. Det foreligger «innskjerpede» sikkerhetskrav, heter det videre. Politiet i Larvik har ikke kapasitet til å ta en grundig sikkerhetsanalyse innen 1. desember. Om det blir satt opp ny dato for foredrag vet jeg ikke på nåværende tidspunkt.

Jeg har ikke hatt tid til å sjekke disse nevnte forholdene selv. Jeg er på reise resten av arbeidsdagen.