Kraftig vekst i muslimske trossamfunn

NTB melder om kraftig vekst i muslimske tros­sam­funn i Norge. De siste fem årene har medlemstallene i muslimske menigheter økt med 44 prosent og bare i fjor økte medlemsmassen med 6,7 prosent. Medlemsmassen i andre trossamfunn utenfor den Den norske kirke holder seg stabil eller opplever en viss nedgang:…

NTB melder om kraftig vekst i muslimske tros­sam­funn i Norge. De siste fem årene har medlemstallene i muslimske menigheter økt med 44 prosent og bare i fjor økte medlemsmassen med 6,7 prosent. Medlemsmassen i andre trossamfunn utenfor den Den norske kirke holder seg stabil eller opplever en viss nedgang:

I dag er 141.000 av muslimene i Norge registrert som medlemmer i islamske trossamfunn.Siden i fjor har antallet medlemmer i muslimske trossamfunn økt med 6,7 prosent, til sammen 8.900 personer. Det viser Statistisk sentralbyrås oversikt over medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i 2015.

Til sammenligning har medlemsmassen i kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke falt med 12,1 prosent siden 2014 og har nå 296.500 medlemmer. Medlemstallet i jødiske trossamfunn har falt med 8,8 prosent siden 2011 og består i dag bare 747 registrerte medlemmer.

Det er flest muslimer i Oslo, der vel 58.000 personer er medlemmer i muslimske menigheter.

I alt er det per 1. januar 2015, 559.000 nordmenn som tilhører trossamfunn utenfor den norske kirken, dette utgjør 11 prosent av befolkningen.

ABC Nyheter: Muslimske tros­sam­funn vokser kraftig i Norge