seierstad_qureshi

Åsne Seierstad ofrer blant annet kvinners menneskerettigheter i kampen mot terror.