DK: Forsvaret advarer om at hjemvendte islamister utgjør en alvorlig trussel

De danske Forsvarets Etterretningstjeneste (FE) advarer om at personer som sympatiserer med islamske grupper utgjør en stor trussel mot Danmark. Det samme mener Politiets etteretningstjeneste (PET). FE innleder årets risikovurdering med at Danmark og andre vestlige land står overfor en alvorlig terrortrussel. Den største trusselen kommer fra personer bosatt…

De danske Forsvarets Etterretningstjeneste (FE) advarer om at personer som sympatiserer med islamske grupper utgjør en stor trussel mot Danmark. Det samme mener Politiets etteretningstjeneste (PET).

FE innleder årets risikovurdering med at Danmark og andre vestlige land står overfor en alvorlig terrortrussel. Den største trusselen kommer fra personer bosatt i Vesten og som sympatiserer med islamske grupper som Den islamske staten (IS). I risikovurderingen rettes fokus særlig på hjemvendte militante islamister.

Hjemvendte islamister er ofte blevet yderligere radikaliseret, og de er parate til at anvende vold, når de vender hjem, står der.

»Ofte har de været i træningslejre og deltaget i kamp, og dermed har de opbygget en evne til at planlægge, koordinere og udføre terrorangreb. I Irak og Syrien har de udrejste været en del af et militant islamistisk miljø, som benytter sig af grove former for vold som f.eks. halshugning af fanger,« fremgår det i rapporten.

Derfor er det sandsynligt, at hjemvendte militante islamister i fremtiden vil udføre flere angreb i Vesten og i Danmark.

Også personer som ikke har vært i Syria og Irak, men lar seg inspirere av IS og dens propaganda er en sikkerhetstrussel, mener FE. Disse sympatisørene blir vervet på sosiale medier, hvor terrororganisasjoner motiverer og instruerer enkeltpersoner om hvor og hvordan de skal gjennomføre angrep i Vesten.

Målene for den typen angrep vil typisk være symbolske og rette seg mot myndigheter, institusjoner og personer som oppfattes som islamkritiske. I risikovurderingen oppgis terrorangrepet i København som et eksempel på angrep inspirert av Den islamske staten.

I Norge toner Politiets sikkerhetstjeneste (PST) derimot ned den islamistiske trusselen:

PST-sjefen sier at risikoen for at sivile mål kan bli rammet, er redusert.

– Det er nå mindre risiko for at sivile enkeltpersoner rammes, og slike angrep vil ha begrenset skadeomfang. Men trusselbildet vil kunne endre seg med kort tidshorisont, sier Benedicte Bjørnland.

FE mener at det stadig er enkelt å reise fra Vesten til verdens konfliktområder og at antallet individer som står i kontakt med militante islamister i lokale konlikter eller i radikale miljøer i Vesten derfor vil fortsette å vokse:

Derfor vil gruppen af hjemvendte militante islamister sandsynligvis vokse i de kommende år, vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste.

»Antallet af hjemvendte militante islamister vil stige i de nærmeste år. Dermed stiger antallet af personer i Vesten, som kan planlægge og udføre terrorangreb. Hjemvendte militante islamister vil også kunne inspirere og yde støtte til sympatisører af IS i Danmark og Vesten, som ønsker at gennemføre terrorangreb, men som ikke har erfaring fra kampzoner,« står der i rapporten.

Jyllands-Posten: Forsvaret advarer også: Hjemvendte islamister udgør alvorlig trussel