Danmarks borgerlige vil ha et oppgjør med foreldede konvensjoner

Jyllands-Posten melder at Dansk Folkeparti har lagt frem et forslag om å jobbe for endring av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Både Liberal Alliance og de Konservative stiller seg positive til forslaget, mens utlendingsminister Inger Støjberg (V) ikke avviser det: »Det, vi har lagt på bordet, holder sig…

EMKJyllands-Posten melder at Dansk Folkeparti har lagt frem et forslag om å jobbe for endring av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Både Liberal Alliance og de Konservative stiller seg positive til forslaget, mens utlendingsminister Inger Støjberg (V) ikke avviser det:

»Det, vi har lagt på bordet, holder sig indenfor konventionernes rammer. Og sådan synes vi umiddelbart også det skal være. Men nu må vi høre, hvad det helt konkret er Dansk Folkeparti kommer med,« siger udlændingeministeren.

Dansk Folkeparti vil gjøre det lettere å avslå søknader om familiegjenforening og utvise avviste asylsøkere:

Det står Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i vejen for – og derfor skal regeringen, når Danmark i 2017 overtager formandskabet for ministerkomiteen i Europarådet – sætte sig i spidsen for at få omskrevet konventionen.

»Vi kan se, at konventionerne forhindrer os i at udvise kriminelle udlændinge,« siger Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup.

Også Socialdemokraterne ser betenkeligheter ved EMK, som blant annet beskytter personer som er ansett som en fare for landets sikkerhet:

»Jeg har selv været justitsminister og var dengang og er i dag betænkelig ved, at vi eksempelvis tildeler statsborgerskab til folk, der er i fare for Danmarks sikkerhed. Der synes jeg, at konventionerne beskytter de forkerte.«

Jyllands-Posten: Støjberg vil »umiddelbart« have stramninger til at holde sig inden for konventionerne