Storhaug_burka

Jeg beklager dypt og inderlig, også alt jeg i dag ikke vet jeg bør beklage. "’O Gud, rens meg for de synder jeg ikke vet om og tilgi meg min nestes’"