julie.andersland

Representanten for norsk toleranse og mangfold i 2015, tilhørende det såkalte "sosialliberale" Venstre.